Slovakia

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

Slovak

Pipeline

Working Safely. Working Efficiently. Minimizing Production Costs.

Without blasting, the aggregates industry would be incapable of meeting the crushed stone demand for building and maintaining the world’s infrastructure – roads, highways, and bridges. In addition, quarried rock products are used in pharmaceuticals, numerous household products, cosmetics, construction materials and a variety of necessities used by all of us every day.

Výroba trhavín na mieste spotreby

Pracujeme bezpečne, efektívne, minimalizujeme výrobné náklady

Bez trhacích prác by odvetvie priemyslu nebolo schopné splniť požiadavku na lomový kameň, ktorý je nevyhnutný na budovanie a udržiavanie svetovej infraštruktúry – cesty, diaľnice a mosty.

Our top priorities are to work safe and to blast safe.

We place great emphasis on quality and safety and meet the standards set up within Austin Powder Group. Thanks to the Austin Powder research, production, and implementation components, our products and services are tailored to the needs of our customers. Of course, the use of state-of-the-art blasting technology and a high level of technical support is a must. Management is responsible for establishing, developing and maintaining a quality system. It motivates all employees to continuously apply the principles of this system and to improve the quality of the work done at all levels.

The technical leaders of the company’s spin-offs and blasters are among the best in the industry with many years of experience in designing and executing blasting. To help you succeed, we put our own know-how, quality technology, quality material and raw materials, and capabilities of all our employees into each project. We’re your partners in the field, delivering our products reliably on time.

In accordance with regulations, Austin Powder and all our employees are governed by the laws in force in the Slovak Republic. Austin Powder Slovakia, s.r.o., is in the field of blasting and explosives in circulation supervised by the authorities of the state mining administration and Notified Body SKTC – 1395. We are actively involved in the development of legal standards and safety regulations in the area of explosives use. Our company owns all permits, licenses, licenses, and concessions required by applicable regulations to carry out its activities.

Production of explosives at the point of consumption
Austin Powder Slovakia, s.r.o., owns a 10-tons capacity ANFOTRUCK, for loading directly at the point of consumption into prepared boreholes. These are Austinite and Austinite AL approved explosives.

In case of interest in the use of the pumped Emulsion Explosive Hydromite 70, the company provides a recharging vehicle with raw materials from the sister company Austin Powder Service CZ, s.r.o.

CUSTOMERS SERVICE
Austin Powder Slovakia, s.r.o. is supported by experts from Austin Powder, who provide worldwide customer support for blasting and mining operations. With 185 years of experience in performing blasting, we believe in any job.

BLAST OPTIMIZATION
Every pipeline site presents unique topography, with each stage of the process bringing different requirements, and every day may offer new conditions. Getting the right sized rock, minimizing oversize and fines, is the goal no matter the changing conditions.

So, here at Austin, we begin with helping our customers choose the right product for the specific application. All Austin Powder’s products are able to achieve maximum environmental control and also the best fragmentation results. This level of control results in significant trench cost savings.

 • Bulk loading from track vehicle or pump truck—go anywhere

 • Computerized product loading system

 • Minimal work crew required

 • Smart use of explosives

 • Advantages of High Energy Pumpable Explosives:

  • Bulk loading from track vehicle or pump truck—go anywhere
  • Computerized product loading system
  • Minimal work crew required
  • Smart use of explosives
  • Fills hole diameter completely and without gaps regardless of variations in hole diameters
  • Boreholes primed with reliable high-energy cast boosters
  • Excellent water resistance
  • Environmentally responsible
 • What Can We Do For You?

  • Improve your activity
  • Save you money
  • We check, analyze, model, simulate these areas
  • Procedures (design, drilling)
  • Vibration (blast timing, charge size)
  • Air pressure (blowout, spin timing)
  • Failures (causes, elimination)
  • Fragmentation
  • Squeeze timing (between boreholes, between rows)
  • Charging scheme (actions, types of explosives)
  • Shot geometry (shots, pitch)
  • Bore parameters (diameter, bow)
 • nabíjanie priamo z auta, auto je pristavené podľa požiadavky

 • počítačom riadené množstvo

 • úspora pracovných síl

 • úspora spotreby trhavín

 • Výhody čerpateľných a sypaných trhavín na mieste spotreby:

  • nabíjanie priamo z auta, auto je pristavené podľa požiadavky
  • počítačom riadené množstvo
  • úspora pracovných síl
  • úspora spotreby trhavín
  • úplne vyplnený vrt ohľadu na odchýlky v priemere
  • iniciovanie so spoľahlivými počinmi s vysokou energiou
  • v prípade emulzií, vynikajúca odolnosť voči vode
  • neškodný pre životné prostredie
 • Čo sme schopní pre Vás urobiť?

  • Vylepšiť Vašu činnosť
  • Vyriešiť Vaše problémy
  • Ušetriť Vaše peniaze
  • Skontrolujeme, analyzujeme, namodelujeme, nasimulujeme tieto oblasti
  • Postupy (design, vŕtanie, …)
  • Vibrácie (časovanie odstrelu, veľkosť nálože, …)
  • Pretlak vzduchu (upchávka, časovanie odstrelu, …)
  • Zlyhávky (príčiny, eliminácie, …)
  • Fragmentácie
  • Časovanie odstrelu (medzi vrtmi, mezi radami, …)
  • Nabíjacia schéma (počin, typy trhavín, …)
  • Geometria odstrelu (zábery, rozteče, …)
  • Parametre vývrtov (priemer, úklon, …)

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.