選擇你的國家 Vyberte svoji zemi Choose Your Country Choisis ton pays Wähle dein Land Válaszd ki az országodat Pilih negaramu Scegli il tuo paese Velg landet ditt Wybierz swój kraj Escolha seu país Alege-ți țara Выберите вашу страну Vyberte svoju krajinu Elige tu país Välj ditt land เลือกประเทศของคุณ

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

English

Safety is our first priority.

It’s personal, it takes commitment, and it isn’t always convenient, but every person who works at Austin Powder knows that it is never optional.


Bezpečnost je naší největší prioritou.

Je to osobní, vyžaduje to závazek a není to vždy jednoduché, ale každý člověk který pracuje v AUSTIN POWDER, ví, že to jinak nejde.


Sicherheit hat bei uns oberste Priorität.

Für jeden Mitarbeiter bei Austin Powder ist Sicherheit etwas Persönliches, erfordert Engagement und Bekenntnis und ist nicht immer bequem. Aber Sicherheit ist für uns weder optional noch verhandelbar.
La seguridad es nuestra prioridad.

Es personal, exige compromiso y no siempre es fácil, pero cada persona que trabaja en Austin Powder sabe que nunca es opcional.Ve společnosti Austin Powder si uvědomujeme, že každý den přináší nové situace a nové výzvy.

Abychom mohli plnit naše poslání, zajišťujeme pro naše zaměstnance to nejmodernější školení, které kultivuje jejich odpovědnost za sebe i za druhé a dává jim pravomoc zastavit jakoukoli činnost, pokud ji považují za nebezpečnou. A rovněž je důležité, že zaměstnance formuje naše firemní kultura, která je vede k tomu, aby činili správná bezpečnostní rozhodnutí v každé oblasti své činnosti. V našem podnikání neexistuje žádná hodnota vyšší, než je zdraví člověka.

V každé otázce našeho podnikání bereme každého jednotlivce jako respektovaného člena naší rodiny, v níž se staráme jeden o druhého.

Náš závazek dosahovat vysoké bezpečnosti plníme již od roku 1833, kdy jsme do našeho portfolia výrobních a skladovacích činností zařadili trhací práce. Poskytujeme takovou úroveň bezpečnosti, s jakou spravujeme a udržujeme náš vozový park a s jakou spravujeme naše podzemní zařízení. Naším cílem je být celosvětově nejbezpečnějším výrobcem a dodavatelem výbušnin a nejbezpečnější společností provádějící trhací práce.

Naším cílem v rámci bezpečnosti je zajistit, aby se všichni naši zaměstnanci každý den vrátili z práce domů a mohli trávit svůj čas doma s rodinou a přáteli.

Covid-19 Bezpečnost

Náročné časy vyžadují udržovat naše hodnoty každý den

Základními hodnotami společnosti Austin Powder jsou bezpečnost, zaměření na zákazníka, síla rodiny a vzájemný respekt. Tím, že respektujeme naše hodnoty každý den, zejména v těchto náročných časech, můžeme si být jisti, že děláme maximum pro to, aby naši spolupracovníci, přátelé, rodina a zákazníci byli v bezpečí a zdraví.

Bezpečnost je naše nejvyšší priorita

 • Když musíme dělat kompromisy mezi bezpečností a čímkoli jiným, rozhodneme se zůstat v bezpečí.
 • Nyní se učíme, že bezpečnost zahrnuje také ostražitost ohledně našich hygienických postupů a našich sociálních návyků.
 • Udržujte dostatečnou vzálenost proti přenosu kapének, i když to může znamenat zpomalení procesu.
 • Udělejte si čas na setření dotykových povrchů a časté umývání rukou.
 • Pokud se vy nebo někdo z vaší rodiny doma necítí dobře, je správné se rozhodnout, zůstat doma.

Jsme zaměření na zákazníka

 • Naši zákazníci jsou důvodem našeho podnikání.
 • Jasně sdělte svým zákazníkům, co Austin dělá pro zmírnění rizika expozice v této náročné době.
 • Sdílejte s nimi výše uvedená bezpečnostní prohlášení.
 • Naši zákazníci také přijímají preventivní opatření a spoléhají na nás, abychom jim pomohli zůstat produktivní a to co nejbezpečnějším způsobem.

Využíváme sílu rodiny

 • Naší největší hodnotou jsou naši lidé.
 • Austin Powder je rodina a staráme se o sebe, jako o naši vlastní rodinu.
 • Ujistěte se, že máte aktuální informace o každé osobě ve svém týmu a jste denně v kontaktu.
 • Pomocí firemních komunikačních nástrojů můžete být informováni a zároveň předávat aktuální informace o společnosti svým týmům.
 • Zeptejte se členů svého týmu na jejich rodiny a zda mají vše, co potřebují.

Chováme se ke všem s úctou

 • V této době plné obav a úzkosti šířící se po celém světě, se s vědomím o to větší důležitosti zavazujeme respektovat názory, hodnoty a přesvědčení našich zaměstnanců, zákazníků a lidí okolo nás.
 • Více než kdykoliv dříve prokažme náš respekt a starostlivost o jiné a buďme k sobě v časech napětí a nejistoty co nejvíce pozorní.

At Austin Powder we recognize that every day is a new day, bringing a fresh set of circumstances and challenges.

In order to fulfill our mission statement, we give our employees state-of-the-art training that cultivates a sense of watchful responsibility for themselves and one another and empowers them with the authority to stop any activity they deem unsafe. And just as importantly, they are supported by our company culture to make the right safety decisions in every task they do… no matter what. There is nothing in our business that is worth an individual getting hurt.

We see every person in every aspect of our business as a valued member of our family where everyone looks out for their brothers and sisters.

Our commitment to safety has evolved since we began in 1833 to include our blasting services in the field, in addition to the requirements at our manufacturing and storage facilities. We bring the same level of safety care to the way we drive and maintain our fleet of vehicles and how we manage our equipment underground. Our corporate goal is to be recognized as the safest explosives manufacturer, supplier, and blasting company in the world.

Our Safety Mission is for each and every employee to leave work at the end of the day and enjoy their time with their family and friends at home…every day.

Wir von Austin Powder wissen, dass jeder Tag ein neuer Tag mit einer Reihe neuer Umstände und Herausforderungen ist.

Um unserem Leitbild gerecht zu werden, bilden wir unsere Mitarbeiter auf dem neuesten Stand der Technik aus und ermutigen sie, ein Gefühl der wachsamen Verantwortung für sich selbst und einander zu entwickeln, welches sie befähigt und darin stärkt, jede Tätigkeit, die unseren Sicherheitsstandards nicht entspricht, einzustellen. Ebenso wichtig ist, dass unsere Unternehmenskultur sie unterstützt, bei jeder Aufgabe die richtigen Sicherheitsentscheidungen zu treffen… egal was auch immer passiert. Es gibt nichts in unserem Geschäft, das es wert ist, dass auch nur ein Einzelner zu Schaden kommt.

Wir sehen in jedem Menschen in jedem Bereich unseres Unternehmens ein wertvolles Mitglied unserer Familie, in der jeder auf seine Brüder und Schwestern achtet.

Unser Engagement in Bezug auf Sicherheit hat sich seit unserer Gründung im Jahr 1833 weiterentwickelt und umfasst neben den Anforderungen an unsere Fertigungs- und Lagerstätten auch unsere Sprengdienstleistungen im Feld. Wir setzen den gleichen Maßstab an Sicherheit im Betrieb und der Wartung unseres Fuhrparks an, wie für die Verwaltung unserer Ausrüstung unter Tage. Unser Unternehmensziel ist es, als sicherster Explosivstoffhersteller, Sprengstofflieferant und Sprengunternehmen der Welt wahrgenommen und anerkannt zu werden.

Unsere Sicherheitsmission liegt darin, dass jeder einzelne Mitarbeiter am Ende eines Arbeitstages seine Zeit mit seiner Familie und seinen Freunden zu Hause genießen kann… jeden Tag.

In herausfordernden Zeiten müssen wir jeden Tag unsere Werte leben

Die Grundwerte von Austin Powder sind Sicherheit, Kundenorientierung, Kraft der Familie und Respekt. In dem wir jeden Tag unsere Werte leben, insbesondere in dieser herausfordernden Zeit, können wir sicherstellen, dass wir unser Bestmögliches tun, um unsere Mitarbeiter, Freunde, Familien und Kunden zu beschützen, damit sie gesund bleiben.

Sicherheit ist unsere oberste Priorität

 • Wenn wir Kompromisse zwischen Sicherheit und allem anderen eingehen müssen, entscheiden wir uns für die Sicherheit.
 • Wir lernen jetzt, dass Sicherheit die Achtsamkeit hinsichtlich unserer Hygienepraktiken und unserer sozialen Gewohnheiten einschließt.
 • Die soziale Distanz beibehalten, auch wenn dies eine Verlangsamung eines Prozesses bedeutet.
 • Nehmen Sie sich Zeit, um die berührten Flächen abzuwischen und waschen Sie Ihre Hände häufig und gründlich.
 • Wenn Sie oder jemand in Ihrer Familie sich körperlich unwohl fühlen, müssen Sie das unverzüglich Ihrem Arbeitgeber melden.

Wir sind kundenorientiert

 • Unsere Kunden sind der Grund unserer Geschäftstätigkeit.
 • Kommunizieren Sie Ihren Kunden klar und deutlich, was Austin tut, um das Risiko einer Gefährdung in dieser schwierigen Zeit zu mindern.
 • Verständigen Sie sich mit Ihren Kunden in Bezug auf die obigen Sicherheitsleitbilder.
 • Unsere Kunden treffen ebenfalls Vorkehrungen und zählen auf uns. Sie zählen darauf, dass wir sie dabei unterstützen, auf die sicherste Art und Weise produktiv zu bleiben.

Wir nutzen die Kraft der Familie

 • Unser größtes Kapital sind unsere Mitarbeiter.
 • Austin Powder ist eine Familie und wir kümmern uns um einander, wie wir es in unserer eigenen Familie tun würden.
 • Vergewissern Sie sich, dass Sie verlässliche Kontaktinformationen für jede Person in Ihrem Team haben und melden Sie sich täglich bei allen.
 • Nutzen Sie die Kommunikationsmittel des Unternehmens, um informiert zu sein und aktuelle Unternehmensinformationen an Ihre Teams weiterzuleiten.
 • Fragen Sie Ihre Teammitglieder nach ihren Familien und ob sie alles haben, was sie brauchen.

Wir behandeln jeden mit Respekt

 • In dieser Zeit der großen Unruhe rund um den Globus ist es wichtig, dass wir uns verpflichten, die Meinungen, Werte und Überzeugungen unserer Mitarbeiter, unserer Kunden und unserer Gemeinschaft um uns herum zu respektieren.
 • Lassen Sie uns, weit darüber hinaus, respektvoll miteinander umgehen, gegenseitig Sorge tragen und so rücksichtsvoll wie möglich sein, um diese Zeit des Stresses und der Unsicherheit zu überstehen.

En Austin Powder reconocemos que cada día es un nuevo día, que trae un nuevo conjunto de circunstancias y desafíos.

Con el fin de cumplir con nuestra declaración de misión, brindamos a nuestros empleados capacitación de vanguardia que cultiva un sentido de responsabilidad vigilante entre ellos mismos y entre sí, y les otorga la autoridad para detener cualquier actividad que consideren insegura. Y, lo que es igual de importante, están respaldados por la cultura de nuestra empresa para tomar las decisiones de seguridad correctas en cada tarea que realizan … sin importar qué. No hay nada en nuestro negocio que valga la pena lastimar a una persona.

Vemos a cada persona en cada aspecto de nuestro negocio como un miembro valioso de nuestra familia donde todos cuidan de sus hermanos y hermanas.

Nuestro compromiso con la seguridad ha evolucionado desde que comenzamos en 1833 para incluir nuestros servicios de voladura en el campo, además de los requisitos en nuestras instalaciones de fabricación y almacenamiento. Brindamos el mismo nivel de atención de seguridad a la forma en que conducimos y mantenemos nuestra flota de vehículos y cómo administramos nuestros equipos bajo tierra. Nuestro objetivo corporativo es ser reconocido como el fabricante, proveedor y detonador de explosivos más seguro del mundo.

Nuestra misión de seguridad es que cada empleado salga del trabajo al final del día y disfrute de su tiempo con sus familiares y amigos en casa … todos los días.

Seguridad Covid-19

Los tiempos difíciles exigen que vivamos nuestros valores cada día

Los valores fundamentales de Austin Powder son la seguridad, la orientación al cliente, el poder de la familia y el respeto. Podemos estar seguros de que al vivir según estos valores cada día, especialmente en estos tiempos difíciles, estaremos haciendo cuanto está a nuestro alcance para preservar la seguridad y la salud de nuestros compañeros de trabajo, amigos, familia y clientes.

La seguridad es nuestra prioridad

 • Cuando exista un conflicto entre la seguridad y algo más, elegimos mantenernos seguros.
 • Estamos aprendiendo que la seguridad incluye estar atentos a nuestras prácticas de higiene y hábitos sociales.
 • Mantener distancia social aún cuando esto represente un retraso en los procesos.
 • Dedicar tiempo a limpiar las superficies que tocamos y lavarse las manos frecuentemente.
 • Si uno mismo o algún miembro de la familia en nuestro hogar no se siente bien, debemos elegir no ir a trabajar.

Somos una empresa orientada al cliente

 • Nuestros clientes son la razón de nuestro negocio.
 • Comuniquen claramente a sus clientes qué está haciendo Austin para reducir los riesgos a la exposición en estos tiempos difíciles.
 • Compartan con ellos las declaraciones de seguridad mencionadas arriba.
 • Nuestros clientes también están tomando precauciones y cuentan con nosotros para ayudarlos a mantener la productividad de la manera más segura posible.

Impulsamos el poder de la familia

 • Nuestra gente es nuestro principal activo.
 • Austin Powder es una familia. Nos cuidamos unos a otros como lo haríamos a nuestra propia familia.
 • Asegúrense de tener información de contacto actualizada de cada persona de su equipo y contáctense con ellos todos los días.
 • Usen las herramientas de comunicación corporativas para mantenerse informados y transmitir información actualizada de la empresa a sus colaboradores.
 • Pregunten a sus colaboradores por sus familias y si tienen todo lo que necesitan.

Tratamos a todos con respeto

 • Durante este tiempo de tanta ansiedad alrededor de todo el mundo, es importante que nos comprometamos a respetar las opiniones, valores y creencias de nuestros empleados, clientes y las comunidades donde estamos.
 • Hagamos todo lo posible por mostrar respeto, cuidarnos unos a otros y mostrar consideración para superar este período de estrés e incertidumbre.

logo_white

Cancel

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.