Russian Federation

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Pelajari tentang Austin Powder, produk, layanan, industri kami, dan cara menghubungi kami di wilayah yang paling sesuai untuk Anda. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

Russian

Oil and Gas

RELIABLE DATE. EFFECTIVE MAPPING.

Exploration in the oil and gas industries is dependent on reliable data gathered safely at a moments notice. Austin Powder Company supports the seismic exploration of oil and natural gas resources around the world. We provide the products and know-how to enable the effective mapping of oil and gas resources.

Добыча нефти и газа

НАДЕЖНЫЕ ДАННЫЕ. ЭФФЕКТИВНЫЕ КАРТЫ.

Разведка в нефтяной и газовой промышленности зависит от надежных данных, получаемых оперативно и максимально безопасным способом. Компания Austin Powder осуществляет поддержку сейсмической разведки нефтяных и газовых ресурсов по всему миру. Мы предоставляем разработки и технологии для эффективного картирования ресурсов нефти и газа.

Our top priorities are to work safe and to blast safe.

For more than 180 years, Austin Powder Company has been in the business of helping customers blast safely and efficiently. Our long history reflects the continuous development of new, safer and more reliable blasting products along with innovative technologies and analytic software.

It all begins with our commitment to safety. We employ certified blasters, state-of-the-art delivery systems and the safest and highest quality products. We also place great importance on environmental concerns, minimizing or eliminating any environmental impacts.

TECHNICAL SERVICES

Each exploration project is different. Requirements and constraints regarding blasting are different, and every day, conditions onsite may be different. Austin is able to provide explosives, detonators, and accessories for drilling contractors, and geophysical companies, to achieve the desired seismic data.

Austin Powder is the manufacturer of the E-Star Electronic Seismic Initiation System which includes SeisDC QC (Quality Control) Software and GPS-enabled Seismic Drill Data Loggers. The multiple data capture communicates through GPS based Drill Data Loggers that upload to Austin Powder’s proprietary SeisDC Analysis Software.

This innovative system provides the Drill Push, Birddog and Project Manager with Custom Drill Reports, Daily Production Progress, Shot-point Position Mapping, and QC analysis. This also includes seismic drill hole-loading procedures, geophysical recording crew “shooting” procedures, data management QC, and the use of GNSS (Global Navigation Satellite System) hardware-software for shot-point data mapping archive. The intended goal is data accuracy for the geophysical processors which results in a superior product for the producer.

SeisDCData Mapping & QC Software simplifies the formidable challenge of correctly QC-ing and logging both the drilling and the geophysical recording crew’s seismic explosives life-cycle management. In addition, SeisDC provides a superior, defendable electronic database with mapping of important details to the drilling contractor, geophysical contractor, seismic data processor, HSE (health, safety, and environment) regulatory compliance and ultimately the oil or gas producer.

  • Electronic Seismic Initiation System

  • SeisDC Analysis Software

  • Custom Drill Reports

  • SeisDCData Mapping & QC Software

Наши главные приоритеты – работать и производить взрывы максимально безопасно.

Компания Austin производит широкую линейку специализированных детонаторов OILSTAR для нефтегазовой промышленности для взрывных работ с использованием проводных линий (пробивка отверстий, установка пробок и пр.). С этой целью они выдерживают воздействие высоких температур, а некоторые типы – воздействие высокого давления воды. Большинство из них являются защищенными от воздействия электромагнитной энергии, все они снабжены антистатическими экранами и искровыми зазорами для понижения чувствительности к электростатическому разряду. Некоторые версии снабжены адаптерами для облегчения подключения детонационного шнура, а некоторые снабжены функцией блокировки жидкостью.

В 2017 году специально для российского рынка компания Austin разработала тороидный детонатор А-150Т. Благодаря наличию тороида, детонатор может быть инициирован от взрывмашинок типа ПВВ-1 и аналогичных.

Данный детонатор применяется в случаях, когда детонатор защищен от непосредственного контакта со средой нефтегазовой скважины, например в корпусных извлекаемых перфораторах. Его конструкция позволяет выдерживать температуры до 150°C. Детонатор снабжен функцией запирания жидкостью – в случае попадания жидкости внутрь перфоратора, детонатор перестает функционировать. Таким образом, детонатор предотвращает нежелательную блокировку скважины раздутым перфоратором, как это могло бы произойти в результате некорректного срабатывания намокших зарядов в протекающем перфораторе.

  • Электронная система инициирования взрыва

  • програмное обеспечение SeisDC Analysis

  • Отчеты о бурении на заказ

  • Програмное обеспечение SeisDCData Mapping & QC

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.