Poland

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

Polish

Covid-19 Safety

Challenging Times Require Living Our Values Every Day

Austin Powder’s core values are Safety, Customer Focus, Power of Family, and Respect. By living our values every day, especially in these challenging times, we can be assured that we are doing our very best to keep our coworkers, friends, family, and customers safe and healthy.

Bezpieczeństwo w czasie Covid-19

Trudne czasy wymagają dyscypliny każdego dnia

Podstawowe wartości firmy Austin Powder to bezpieczeństwo, skupienie na kliencie, szacunek dla rodziny. Żyjąc naszymi wartościami każdego dnia, szczególnie w tych trudnych czasach, gwarantujemy, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby nasi współpracownicy, przyjaciele, rodzina i klienci byli bezpieczni i zdrowi.

Safety Is Our 1st Priority

 • When we have to make trade-offs between Safety and anything else, we choose to be safe.
 • We are learning now that Safety includes vigilance about our hygiene practices and our social habits.
 • Maintain social distance even if that means slowing down the process.
 • Take time to wipe down surfaces touched and wash hands frequently.
 • If you or someone in your family at home does not feel well, you must choose to not go to work.

We are Customer Focused

 • Our customers are why we are in business.
 • Communicate clearly to your customers what Austin is doing to mitigate risk of exposure in this challenging time.
 • Share with them the safety statements above.
 • Our customers are taking precautions as well and they are counting on us to help them stay productive in the safest way possible.

We Leverage the Power of Family

 • Our greatest assets are our people.
 • Austin Powder is a family and we take care of each other like we would our own family.
 • Be sure you have solid contact information for every person on your team and check in with them daily.
 • Use company communication tools to be informed and to relay up-to-date company information to your teams.
 • Ask your team members about their families and if they have everything they need.

We Treat Everyone with Respect

 • During this time of high anxiety around the globe, it is important we commit to respecting the opinions, values and beliefs of our employees, our customers and our communities around us.
 • Let us go above and beyond to show our respect, care for one another and be as thoughtful as possible to get through this period of stress and uncertainty.

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem

 • Kiedy musimy dokonać kompromisu pomiędzy bezpieczeństwem a czymkolwiek innym, wybieramy bezpieczeństwo.
 • Jesteśmy czujni i przestrzegamy najlepszych praktyk zakresie higieny i nawyków społecznych.
 • Zachowujemy dystans, nawet jeżeli oznacza to spowolnienie procesu.
 • Pilnujemy, aby pracownicy, którzy źle się czują lub u których w domu istnieje ryzyko zarażenia nie przychodzili do pracy.

Jesteśmy skoncentrowani na kliencie

 • Nasi klienci są powodem, dla którego istniejemy.
 • Jasno komunikujemy jakich zasad przestrzegamy, aby zmniejszyć ryzyko narażenia na wirusa.
 • Dbamy, aby klienci nie odczuli spadku wydajności, w najbezpieczniejszy możliwy sposób.

Doceniamy siłę rodziny

 • Naszymi największymi atutami są nasi ludzie.
 • Austin Powder jest rodziną i dbamy o siebie nawzajem tak, jak dbalibyśmy o własną rodzinę.
 • Korzystamy z narzędzi komunikacyjnych, aby być na bieżąco i przekazywać swoim zespołom aktualne informacje oraz sprawdzamy się wzajemnie czy nie potrzebujemy pomocy.

Traktujemy wszystkich z szacunkiem

 • W okresie niepokoju na całym świecie ważne jest, abyśmy zobowiązali się do szanowania opinii, wartości i przekonań naszych pracowników, naszych klientów i społeczności, które nas otaczają.
 • Okazujemy nasz szacunek, i dbamy o siebie nawzajem, aby przetrwać ten okres stresu i niepewności.

In these uncertain times there is a need for people with strength and character...problem solvers. People who know how to manage risk, embrace challenges and step forward to fill in the gap. We are Austin Powder.

En estos tiempos de incertidumbre se necesita gente con personalidad y fortaleza...que solucionen los problemas. Gente que sepa gestionar riesgos, que enfrente los desafíos y que dé un paso adelante para cubrir espacios.
Somos Austin Powder.

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.