one-austin
Globe Icon Poland Select Icon

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

Polish Select a Language

Locations

Lokalizacje

Emulsion matrix manufacturing plant in Łukaszów

The advanced plant, commissioned in 2012, includes an emulsion explosives matrix manufacturing installation and explosives storages. Location of warehouses enables reliable deliveries to customers located in southern and western Poland.

Austin Powder Polska Sp. z o.o. core product is emulsion matrix, exported to customers across Europe. It is widely appreciated by the mining industry due to its operational safety – it is not classified as an explosive until the chemical reaction is carried out, conducted in MEMU systems (at the place of use).

The development of the company and enrichment of the services range caused that management considered there is a possibility of the occurrence of hazardous substances in the plant in quantities which oblige to report it to the authorities as a plant with an increased risk of a serious industrial accident. In 2020, the requirements of the legislation were fulfilled and the authorities were informed. Therefore, Austin Powder Polska Sp. z o.o. informs the local community, about the activity of the plant, the characteristics of hazardous substances used and information on methods of warning and proceed in case of an accident:

Information given to the public by the plant manager

Explosives storage in Śląskie Voivodeship

Austin Powder Poland Sp. z o.o. manages a explosive storage in Śląskie Voivodeship. Location of the warehouse enables reliable deliveries to the customers located in southern and eastern Poland.

Zakład produkujący emulsje przemysłowe w Łukaszowie

Oddany do użytku w 2012 roku nowoczesny zakład, w obręb którego wchodzi instalacja do produkcji matrycy materiałów wybuchowych emulsyjnych i magazyny materiałów wybuchowych. Lokalizacja magazynów umożliwia niezawodne dostawy do klientów zlokalizowanych w południowej i zachodniej Polsce.

Podstawowym produktem Austin Powder Polska Sp. z o.o. jest emulsja przemysłowa, eksportowana do klientów w całej Europie. Jest ona powszechnie ceniona w przemyśle górniczym ze względu na bezpieczeństwo pracy – nie jest klasyfikowana jako materiał wybuchowy do momentu przeprowadzenia reakcji chemicznej, prowadzonej w specjalistycznych systemach załadowczych (na miejscu użycia).

Na terenie zakładu mogą występować substancje niebezpieczne w ilościach jakie obligują do zgłoszenia go organom państwowym, jako zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W 2020 roku wypełniono wymogi określone w przepisach i poinformowano o tym właściwe instytucje. W związku z powyższym Austin Powder Polska Sp. z o.o. przekazuje społeczności lokalnej dokument opisujący m.in. działalność zakładu, charakterystykę stosowanych substancji niebezpiecznych i informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania w przypadku wystąpienia awarii:

Informacje przekazywane do publicznej wiadomości przez prowadzącego zakład

Magazyn MW na terenie województwa Śląskiego

Austin Powder Polska Sp. z o.o. zarządza obiektem magazynowym na terenie województwa Śląskiego. Usytuowanie magazynu umożliwia prowadzenie niezawodnych dostaw do klientów położonych na południu i wschodzie Polski.

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.