Czech Republic

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

Czech

Special Services

Austin provides services to our customers in three different areas.

Speciální služby

Austin poskytuje služby našim zákazníkům ve třech různých oblastech.

Naší nejvyšší prioritou je pracovat bezpečně a dělat odstřely bezpečně.

První oblast služeb je bezpečné, spolehlivé a včasné dodání kvalitních produktů zákazníkům, kteří skladují výrobky a provádějí vlastní trhací práce. Austin Powder je vždy k dispozici pro technickou podporu.

Druhou oblastí služeb je denní závoz, kde Austin Powder produkt skladuje, postará se o legislativní požadavky a dodává produkt pro denní potřebu na místě použití pro interní trhací práce přímo posádce našeho zákazníka. Také zde, může technická podpora společnosti Austin Powder pomoci našim zákazníků mnoha způsoby tak, aby jim pomohla dosáhnout požadovaných výsledků.

Třetí servisní oblast Austin Powder se skládá z kompletní „služby na klíč“. V této oblasti poskytuje Austin Powder našim zákazníkům nejvyšší hodnotu. Prostřednictvím nasazení našich vlastních lidí, podporovaných naší globální skupinou technických služeb, přináší Austin Powder všechny naše kolektivní zkušenosti a vysoce kvalitní zdroje k dosažení nejlepších výsledků pro naše zákazníky.

Naše služby v detailu:

 • Měření lomových stěn pomocí nejmodernějších měřících zařízení (fotogrametrie, 3D laser)
 • Využití GPS systémů pro georeferenci dat měření na místě
 • Příprava designu trhacích prací pomocí rozsáhlého analytického softwaru
 • Počítačové plánování detonace
 • Vibrační prognózy
 • Vibrační měření s dálkovým ovládáním přenos dat
 • Výpočet zdrojů energie specifických pro výbuch
 • Redukce vibrací a akustického tlaku zvuku pomocí nejmodernějšího softwarového řešení

Our top priorities are to work safe and to blast safe.

The first service area is the safe, reliably and on time delivery of quality products to customers who store their own products and perform their own blasting. Austin Powder is always available for technical support on a moment’s notice.

The second service area is daily delivery where Austin Powder stores the product, manages the regulatory burden and delivers the product for the day’s blast to our customer’s internal blasting crew. Here again, the technical support of Austin Powder can assist our customer’s blasting crew in numerous ways to help them achieve their desired results.

The third service area of Austin Powder consists of a complete “shot service”. In this area, Austin Powder provides the highest value to our customers. Through deployment of our own blasting crew supported by our global technical services group, Austin Powder brings all of our collective experience and high-quality resources to achieve the best results for our customers.

Our services in detail:

 • Quarry wall measuring by means of state-of-the-art measuring equipment (photogrammetry, 3D laser)
 • Use of GPS systems for geo-referencing of site measurement data
 • Preparation of blasting design by means of extensive analysis software
 • Computer-supported detonation planning
 • Vibration prognoses
 • Vibration measurements with remote data transmission
 • Calculation of blast-specific energy sources
 • Reduction of blast vibrations and sound pressure via state-of-the-art software solution
 • Use of GPS Systems

 • Use of GPS Systems

 • Reliable Vibration Prognoses

 • Reduction of Blast Vibrations and Sound Pressure

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.