Canada

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Pelajari tentang Austin Powder, produk, layanan, industri kami, dan cara menghubungi kami di wilayah yang paling sesuai untuk Anda. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

English

Safety is Our First Priority

It’s personal, it takes commitment, and it isn’t always convenient, but every person who works at Austin Powder knows that it is never optional.Votre sécurité est notre priorité première.

C'est personnel, cela demande de l'engagement et ce n'est pas toujours pratique, mais chaque personne travaillant chez Austin Powder sait que ce n'est jamais une option.
At Austin Powder we recognize that every day is a new day, bringing a fresh set of circumstances and challenges.

In order to fulfill our mission statement, we give our employees state-of-the-art training that cultivates a sense of watchful responsibility for themselves and one another and empowers them with the authority to stop any activity they deem unsafe. And just as importantly, they are supported by our company culture to make the right safety decisions in every task they do… no matter what. There is nothing in our business that is worth an individual getting hurt.

We see every person in every aspect of our business as a valued member of our family where everyone looks out for their brothers and sisters.

Our commitment to safety has evolved since we began in 1833 to include our blasting services in the field, in addition to the requirements at our manufacturing and storage facilities. We bring the same level of safety care to the way we drive and maintain our fleet of vehicles and how we manage our equipment underground. Our corporate goal is to be recognized as the safest explosives manufacturer, supplier, and blasting company in the world.

Our Safety Mission is for each and every employee to leave work at the end of the day and enjoy their time with their family and friends at home… every day.

Our Safety Commitment During The COVID-19 Pandemic

Austin Powder is committed to following strict safety protocols to keep our employees and customers safe and healthy.

Safety is OUR FIRST PRIORITY, and that means following Federal, State, and Local safety protocols to keep ALL Austin Powder Employees and Customers safe during the Corona Virus Pandemic.

This document outlines the extra measures Austin Powder is taking to lower the risk of COVID-19 exposure on the job. In addition to following our guidelines, please know that we are committed to following all customer requirements for contractor conduct while on your site.

We know that BREAKING ROCK is essential, and as always, we are committed to helping you get the job done safely.

Safety Is Our 1st Priority

 • When we have to make trade-offs between Safety and anything else, we choose to be safe.
 • We are learning now that Safety includes vigilance about our hygiene practices and our social habits.
 • Maintain social distance even if that means slowing down the process.
 • Take time to wipe down surfaces touched and wash hands frequently.
 • If you or someone in your family at home does not feel well, you must choose to not go to work.

We are Customer Focused

 • Our customers are why we are in business.
 • Communicate clearly to your customers what Austin is doing to mitigate the risk of exposure in this challenging time.
 • Share with them the safety statements above.
 • Our customers are taking precautions as well and they are counting on us to help them stay productive in the safest way possible.

We Leverage the Power of Family

 • Our greatest assets are our people.
 • Austin Powder is a family and we take care of each other like we would our own family.
 • Be sure you have solid contact information for every person on your team and check in with them daily.
 • Use company communication tools to be informed and to relay up-to-date company information to your teams.
 • Ask your team members about their families and if they have everything they need.

We Treat Everyone with Respect

 • During this time of high anxiety around the globe, it is important we commit to respecting the opinions, values, and beliefs of our employees, our customers, and our communities around us.
 • Let us go above and beyond to show our respect, care for one another and be as thoughtful as possible to get through this period of stress and uncertainty.

Chez Austin Powder, nous reconnaissons que chaque jour est un nouveau jour, apportant un nouvel ensemble de circonstances et de défis.

Afin de remplir notre déclaration de mission, nous donnons à nos employés une formation de pointe qui leur permet de développer un sens de la responsabilité pour eux-mêmes et pour chacun d’eux, leur donnant le pouvoir de mettre fin à toute activité qu’ils jugeraient dangereuse. Et ce qui est tout aussi important, ils s’appuient sur la culture de notre entreprise pour prendre les bonnes décisions en matière de sécurité dans tout travail qu’ils font…  peu importe ce qu’ils font. Dans notre secteur d’activité, rien n’est plus important que la sécurité des individus.

Notre engagement en matière de sécurité a évolué depuis nos débuts en 1833 pour inclure nos services de dynamitage sur le terrain, en plus des exigences de nos installations de fabrication et de stockage. Nous apportons le même niveau de sécurité à la manière dont nous conduisons et entretenons notre parc de véhicules qu’à celle dont nous gérons notre équipement sous terre. Notre objectif d’entreprise est d’être reconnue comme la compagnie de dynamitage et le fabricant et fournisseur d’explosifs le plus sécuritaire au monde.

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.