Brazil

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

Portuguese

History

We helped build the Americas.

That may be a bold statement but when you think about it, anything that starts as raw material mined from our great land was made accessible due to explosives providing the energy to break it free.

História

Usado em 1833, e desde então.

Começamos com a produção de pólvora negra nos Estados Unidos quando a nação era jovem e em expansão. Nossa longa história de atendimento às indústrias de pedreiras e mineração reflete o desenvolvimento contínuo de produtos de detonação novos, mais seguros e confiáveis, além de tecnologias inovadoras. Hoje, fornecemos à indústria global emulsões da mais alta qualidade, detonadores eletrônicos e experiência em detonação.

Historia

Ayudamos a construir el continente americano.

Eso puede sonar como una afirmación muy pretenciosa, pero cuando lo analizas cualquier cosa que comience como materia prima extraída de nuestra gran tierra fue posible gracias a los explosivos que proporcionaron la energía para liberarla.

For nearly 200 years, Austin Powder has been in the business of helping customers break rock safely and efficiently.

Our Early History

Austin Powder Company is the oldest manufacturing enterprise in the State of Ohio and one of the oldest manufacturers of explosives in the world.

The company began in 1833 in Akron, Ohio by the 5 Austin brothers of Vermont to produce black powder which was used in blasting rock and the sporting arms of the day.

The company acquired the Cleveland Powder Co. in 1867, at the 5 Mile Lock of the Ohio & Erie Canal. The facility later was lost when an explosion occurred in 1907.

Fortunately prior to that in 1891, Austin Powder moved the production 13 miles into the country and carved out a parcel of Solon Township southeast of downtown Cleveland, and built the company town of GLENWILLOW (external link), a rural community in 1892 that included production facilities as well as employee homes,  a town hall, a school, and a general store.

In 1930, the company recognized the need to add to its product offering and decided to build a dynamite plant in Vinton County, OH near the small town of McArthur, OH.  This remote facility became known as Red Diamond, in recognition of the company’s logo and has become the main production site of the company in the US.  In 1972, all of the remaining activities at Glenwillow were moved to Red Diamond and production ceased.

In the early part of the 20th century, company headquarters were located in the ROCKEFELLER BLDG. in downtown Cleveland. During the 1960s, Austin moved its headquarters to the eastern suburbs, closer to Glenwillow and where they still reside today. Beginning in 1985, Austin began a period of significant technical and international expansion. By 1995 the company had operations in a dozen countries around the world and over 1,400 employees.

Today, Austin Powder is servicing customers in the Americas, Europe, Asia, and Africa, with more than 4,500 family members worldwide.

 

Por quase 200 anos, a Austin Powder atua no ramo de ajudar os clientes a quebrar rochas com segurança e eficiência.

Nossa História Antiga

Austin Powder Company é a empresa de fabricação mais antiga do Estado de Ohio e uma das mais antigas fabricantes de explosivos do mundo.

A empresa começou em 1833 em Akron, Ohio pelos 5 irmãos Austin de Vermont para produzir pólvora negra que era usada em rochas dinamitadas e nas armas esportivas da época.

A empresa adquiriu a Cleveland Powder Co. em 1867, no 5 Mile Lock do Ohio & Erie Canal. A instalação mais tarde foi perdida quando ocorreu uma explosão em 1907.

Felizmente, antes disso, em 1891, Austin Powder transferiu a produção 13 milhas para dentro do país e esculpiu uma parcela de Solon Township a sudeste do centro de Cleveland e construiu a cidade da empresa GLENWILLOW (link externo), uma comunidade rural em 1892 que incluía a produção instalações, bem como casas de funcionários, uma prefeitura, uma escola e um armazém geral.

Em 1930, a empresa reconheceu a necessidade de aumentar sua oferta de produtos e decidiu construir uma fábrica de dinamite em Vinton County, OH, perto da pequena cidade de McArthur, OH. Esta instalação remota ficou conhecida como Red Diamond, em reconhecimento ao logotipo da empresa e tornou-se o principal local de produção da empresa nos EUA. Em 1972, todas as atividades restantes em Glenwillow foram transferidas para a Red Diamond e a produção cessou.

No início do século 20, a sede da empresa estava localizada no ROCKEFELLER BLDG. no centro de Cleveland. Durante a década de 1960, Austin mudou sua sede para os subúrbios do leste, mais perto de Glenwillow e onde ainda residem hoje. A partir de 1985, Austin iniciou um período de significativa expansão técnica e internacional. Em 1995, a empresa tinha operações em uma dúzia de países ao redor do mundo e mais de 1.400 funcionários.

Hoje, a Austin Powder atende clientes nas Américas, Europa, Ásia e África, com mais de 4.500 membros da família em todo o mundo.

Siglos fragmentando roca

Y eso es solo el comienzo porque Austin Powder también ayudó a abrir los caminos que ayudaron a Estados Unidos a desarrollar canales, ferrocarriles y autopistas, y a proporcionar energía de carbón. Hemos estado fabricando explosivos desde 1833 y nos enorgullecemos de desempeñar un papel importante en el desarrollo del continente americano. Y gracias a nuestro crecimiento, hoy somos aún más importantes que en 1833.

Austin Powder opera en Argentina desde 1993 con la compra de una Fábrica de Explosivos ubicada en la localidad de Rafaela, provincia de Santa Fe. La producción de explosivos en estas Plantas se remonta al año 1959.

  • 1959 Comienza a operar la fábrica en Rafaela
  • 1978 Con una importante inversión ninstala la primera Planta de Slurries en Argentina
  • 1984-1985 Se construye las plantas de NMMA, PETN, RDX y HMX, constituyendo en conjunto la planta más moderna y de mayor tecnología del país
  • 1993 Austin Powder adquiere el 100% de la planta e incorpora nueva tecnología.
  • 1995 Se introduce en el país la nueva tecnología de emulsiones explosivas a granel, junto con el sistema de carguío mecanizado (Red Devil ®)
  • 1997 Austin Powder cumple un importante objetivo: es proveedor de las principales minas de Argentina y Uruguay
  • 2011 Inauguración de la nueva planta de producción de cordón detonante
  • 2013 Inauguración de la nueva planta de ensamble de detonadores no eléctricos
  • 2015 Inauguración de la nueva planta de emulsiones a granel y encartuchadas

Austin Powder Argentina es la empresa líder del mercado argentino de explosivos, siendo proveedores de la industria minera; canteras, cementeras y caleras; e industria petrolera para prospección sísmica. En sus plantas de Rafaela y Bella Italia, provincia de Santa Fe, produce emulsiones, ANFO, detonadores no eléctricos, explosivos primarios, boosters y cordón detonante. También tiene base de operaciones en Tandil y Olavarría, Buenos Aires, y en los proyectos Cerro Negro, Goldcorp y Cerro Vanguardia, Anglogold Ashanti en Santa Cruz y Chinchillas, Puna Operations en Jujuy.

En la localidad de El Galpón, en la provincia de Salta, está terminando la construcción de un complejo de producción de nitrato de amonio. El complejo de producción cuenta con cuatro plantas, una para la producción de amoníaco, otra para la producción de ácido nítrico, una para la producción de nitrato de amonio – que se fabrica mediante la mezcla de los productos anteriores-, y una cuarta de servicios generales. Las plantas producirán 85.000 toneladas de nitrato de amonio por año destinadas a satisfacer las necesidades del mercado interno y exportaciones.

Austin Powder Argentina exporta desde Argentina a Uruguay, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay y Estados Unidos.

Emplea a más de 600 personas en forma directa ubicadas en Santa Cruz, Tandil, Olavarría, Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy y Salta. Su foco está orientado a la satisfacción de sus clientes a través de la fabricación de una línea completa de productos en el país; se posicionó en el mercado por la calidad y seguridad de sus productos, así como también por la excelencia de sus servicios: asesoramiento integral, asistencia técnica permanente y servicio de voladura.

Austin Powder está comprometida con el exhaustivo cumplimiento de los mejores estándares de seguridad como premisa número uno de la compañía. Es la principal prioridad para empleados, clientes, proveedores y la comunidad. Austin Powder Argentina trabaja para garantizar la seguridad de las personas y de los procesos, proteger el medio ambiente, ser responsables socialmente y promover el desarrollo económico y social de las comunidades con las que interactúa.

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.