Austin Detonator

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

Czech

Safety

Occupational health and safety policy and prevention of emergency.

Bezpečnost

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci + prevence závažných havárií.

Sicherheit

Politik für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und Verhütung von Notfällen.

Безопасность

Политика в области безопасности труда, охраны здоровья во время работы и предотвращения серьезных аварий.

POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI + PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

 • Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.
 • Dodržujeme legislativní i korporátní předpisy a podílíme se na jejich tvorbě.
 • Soustavně vyhledáváme a vyhodnocujeme rizika v pracovních procesech a přijímáme opatření k jejich odstranění.
 • Vždy upřednostňujeme technologie a investice na vyšším stupni bezpečnosti, která je prioritním parametrem při jejich posuzování.
 • Každý zaměstnanec má morální odpovědnost za okamžité oznámení provozní situace, která může vést ke vzniku nebezpečného stavu a zároveň má právo při vzniku nebezpečného stavu provoz přerušit.
 • Vytváříme podmínky pro aktivní přístup zaměstnanců ke zvyšování bezpečnosti.
 • Pravidelně ověřujeme účinnost zavedených bezpečnostních opatření.

下載 Ke stažení Downloads Téléchargements Downloads Letöltések Unduhan Download Nedlastinger Pliki do pobrania Transferências Descărcări Загрузки K stiahnutiu Descargas Nedladdningar ดาวน์โหลด

 • 45001_2018_EN (3)

  (45001_2018_EN-3.pdf)

  Download
 • IQ-NET_45001 (2)

  (IQ-NET_45001-2-1.pdf)

  Download

SHES – Safety, Health and Environmental System

Safety, Health, Environmental and Security (Bezpečnost, ochrana zdraví, životního prostředí, osob a majetku).

Systém managementu SHES je interním souborem norem a procesů Austin Powder.

Od roku 2013 je náš systém řízení bezpečnosti certifikován dle mezinárodních norem. Nejprve šlo o normu ČSN OHSAS 18001:2008 a od roku 2019 jsme recertifikovali systém řízení bezpečnosti dle normy ČSN ISO 45001:2018.

BOS – Základy bezpečnosti

The Basis of Safety (Základy bezpečnosti). BOS Manual obsahuje základní bezpečnostní zásady a principy řešící:

 • rizika při práci s výbušninami
 • prevenci nehod
 • minimalizaci případných následků.

POŽÁRNÍ OCHRANA

Austin Detonator s.r.o. provozuje na svých pracovištích z hlediska požární ochrany činnosti bez zvýšeného a se zvýšeným požárním nebezpečím. Ochrana života a zdraví zaměstnanců před požáry je prvořadou prioritou společnosti.

Occupational Health And Safety Policy And Preventions Of Emergency

 • Safety is our highest priority.
 • We comply the legislative and corporate regulations and participate in their creation.
 • We continuously search for and evaluate risks in operational processes and take measures to eliminate them.
 • We always give priority to technologies and investments with the highest degree of safety;.
 • Each employee has the moral responsibility to immediately report operational conditionswhich could lead to the emergence of a hazardous state and at the same time each employee has the right to suspend operations to prevent the emergence of a hazardous state.
 • We strive for safe work conditions and empower employees actively improve safety conditions..
 • We regularly verify the effectiveness of the already established safety measures.

下載 Ke stažení Downloads Téléchargements Downloads Letöltések Unduhan Download Nedlastinger Pliki do pobrania Transferências Descărcări Загрузки K stiahnutiu Descargas Nedladdningar ดาวน์โหลด

 • 45001_2018_EN (1)

  (45001_2018_EN-1-1.pdf)

  Download
 • IQ-NET_45001

  (IQ-NET_45001-5.pdf)

  Download

SHES

Safety, Health, Environmental, and Security (SHES).

The SHES Management System is an internal set of Austin Powder standards and processes.

Since 2013, our safety management system has been certified to international standards. First, it was ČSN OHSAS 18001: 2008 and since 2019 we have re-certified the safety management system according to ČSN ISO 45001: 2018.

BOS

The Basis of Safety (BOS) Manual contains:

 • Risks related to the handling of explosives
 • Prevention of accidents
 • Minimization of possible consequences.

ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ UND VORBEUGENDE MASSNAHMEN VOR SCHWERWIEGENDEN UNFÄLLEN

 • Sicherheit an erster Stelle.
 • Wir befolgen legislative sowie firmeneigene Vorschriften, an deren Entstehung wir uns beteiligen.
 • Wir suchen nach Risiken in Arbeitsprozessen und werten diese aus. Wir treffen vorbeugende Maßnahmen.
 • Wir bevorzugen Technologien und Investitionen auf einem höheren Sicherheitsniveau. Sicherheit gehört zum wichtigsten Parameter.
 • Jeder Mitarbeiter ist moralisch verpflichtet, unverzüglich eine Betriebssituation zu melden, die zu einer gefährlichen Situation führen könnte. Darüber hinaus kann er den Betrieb aufgrund einer solchen Situation jederzeit einstellen.
 • Wir schaffen Bedingungen für eine aktive Herangehensweise von Mitarbeitern bei der Erhöhung der Sicherheit.
 • Wir kontrollieren regelmäßig die Wirksamkeit der eingeführten Sicherheitsmaßnahmen.

下載 Ke stažení Downloads Téléchargements Downloads Letöltések Unduhan Download Nedlastinger Pliki do pobrania Transferências Descărcări Загрузки K stiahnutiu Descargas Nedladdningar ดาวน์โหลด

 • 45001_2018_EN (2)

  (45001_2018_EN-2-1.pdf)

  Download
 • IQ-NET_45001 (1)

  (IQ-NET_45001-1-1.pdf)

  Download

SHES

Safety, Health, Environmental and Security (Sicherheit, Gesundheits-, Umwelt-, Personen- und Vermögensschutz).

Das Managementsystem SHES ist eine Zusammenfassung interner Normen und Prozesse der Gesellschaft Austin Powder.

Seit 2013 hat unser Sicherheitsmanagementsystem eine Zertifizierung nach der internationalen Norm ČSN OHSAS 18001:2008.

BOS

Das BoS-Dokument enthält folgende Sicherheitsgrundsätze und Lösungsprinzipe:

 • Risiken bei der Arbeit mit Explosivstoffen
 • Unfallverhütung
 • Minimierung eventueller Konsequenzen

Brandschutz

Was den Brandschutz betrifft, übt Austin Detonator s.r.o. am Arbeitsplatz Tätigkeiten ohne sowie mit erhöhter Brandgefahr. Der Schutz von Leben und Gesundheit unserer Mitarbeiter steht an erster Stelle.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ АВАРИЙ

 • Безопасность является нашим наивысшим приоритетом.
 • Мы соблюдаем нормативные и внутрикорпоративные предписания, и участвуем в их разработке.
 • Мы систематически ищем и оцениваем риски в рабочих процессах и принимаем меры к их устранению.
 • Мы всегда предпочитаем технологии и инвестиции с высоким уровнем безопасности, которая является приоритетным параметром при их оценке.
 • Каждый работник несет моральную ответственность за немедленное сообщение о событии на производстве, которое может привести к возникновению небезопасной ситуации, и одновременно имеет право остановить работу при возникновении такой ситуации.
 • Мы создаем условия для активного участия работников в повышении безопасности.
 • Мы регулярно проверяем эффективность установленных мер безопасности.

下載 Ke stažení Downloads Téléchargements Downloads Letöltések Unduhan Download Nedlastinger Pliki do pobrania Transferências Descărcări Загрузки K stiahnutiu Descargas Nedladdningar ดาวน์โหลด

 • IQ-NET_45001 (3)

  (IQ-NET_45001-3-1.pdf)

  Download
 • 45001_2018_EN (4)

  (45001_2018_EN-4.pdf)

  Download

SHES

Safety, Health, Environmental and Security (Безопасность, охрана здоровья, окружающей среды, личности и имущества).

Система управления SHES является сборником внутренних норм и предписаний компании Austin Powder.

С 2013 года наша система управления безопасностью сертифицирована в соответствии с международными нормами OHSAS 18001:2008.

BOS

The Basis of Safety (Основы безопасности). Руководство по BOS содержит основные законы и принципы, определяющие:

 • Риски при работе с взрывчатыми веществами
 • Профилактику аварий
 • Минимизацию возможных последствий

Пожарная охрана

С точки зрения пожарной охраны, компания Austin Detonator s.r.o. осуществляет деятельность на производствах без повышенной и с повышенной пожарной опасностью. Охрана жизни и здоровья при пожаре является первоочередной задачей компании.

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.

More Information Více informací More Information More Information More Information More Information More Information Maggiori informazioni More Information More Information Mais Informações More Information More Information More Information More Information More Information More Information