Austin Detonator

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

Czech

Customer Service

Austin Detonator as part of Austin Powder offers worldwide customer service in blasting and mining operations.


Zákaznický servis


Dienstleistungen

Als Mitglied der Familie Austin Powder unterstützt Austin Detonator ihre Kunden bei Sprengarbeiten und Bergbauoperationen weltweit.


Сервисы

Компания Austin Detonator, как часть семьи Austin Powder, предоставляет заказчикам по всему миру помощь в проведении взрывных / горных работ.

Austin Detonator jako člen rodiny Austin Powder poskytuje celosvětovou zákaznickou podporu v provádění trhacích prací/těžebních operací.

S více než 185letou praxí v provádění trhacích prací, 6 000 zaměstnanci v oboru a více jak 20 000 provedených odstřelů ročně, si věříme v jakékoliv práci. A to bez ohledu na to, zda působíte v USA/Kanadě, Evropě, Latinské Americe, Asii, Austrálii, Pacifiku nebo Africe.

Austin E*BLAST Consulting nabízí komplexní konzultační činnost při všech aplikacích trhacích prací. Pro optimalizaci trhacích prací používáme nejmodernější softwarové a hardwarové vybavení (elektronické rozbušky, drony, GPS stanice, speciální software, atd.).

Příklady možných optimalizací:

  • Efektivnost trhacích prací
  • Redukce seismických účinků
  • Fragmentace
  • Stabilita stěn
  • Rozval – výška, dosah, odhoz, těžitelnost
  • Rozlet
  • Průchodnost drtičem.

Zkontrolujeme, analyzujeme, namodelujeme, nasimulujeme tyto oblasti

  • Postupy (design, vrtání,…)
  • Virace (časování odstřelu, velikost nálože,…)
  • Přetlak vzduchu (ucpávka, časování odstřelu,…)
  • Selhávky (příčiny, eliminace,…)
  • Fragmentaci
  • Časování odstřelu (mezi vrty, mezi řadami,…)
  • Nabíjecí schéma (počin, typy trhavin,…).
  • Geometrie odstřelu (záběry, rozteče,…)
  • Parametry vývrtů (průměr, úklon,…).

Kontaktujte naše specialisty a zjistěte více

 • Ing. Vojtěch Kala, Ph.D.

  vojtech.kala@austin.cz

 • Ing. Ondřej Čermák, Ph.D.

  ondrej.cermak@austin.cz

 • Ing. Enes Kubat

  enes.kubat@austin.cz

EXPERT SERVICE

With our 185 years, 6000 employees, and over 20,000+ annual blasts in blasting and mining operations, we are ready to meet any challenge. Whether your operation is in the United States, Canada, Europe, Latin America, Asia, Austria, and Pacific or Africa, we have you covered.

WHAT WE CAN DO FOR YOU?

• Improve your operation

• Solve your issues

• Save your money

WE WILL INSPECT, ANALYZE, MODEL, DESIGN AND SIMULATE FOLLOWING AREAS

• Procedures (design, drilling, …)

• Blast vibrations (blast timing, charge weight, …)

• Air overpressure (stemming, blast timing …)

• Blasting misfires (causes, elimination, …)

• Fragmentation

• Blast timing (inter-hole, inter-row, …)

• Loading scheme (base charge, explosive type, …)

• Blast geometry (burden, spacing, …)

• Drill hole parameters (diameter, inclination, …)

Case Studies

 • Safety Culture

  1:30

  Share Watch
 • Red Diamond

  2:31

  Red Diamond is the main manufacturing facility for Austin Powder Company and it taps the local resources to provide a safe working environment with the technical people on site so they can supply quality products to the end use customer. They produce bagged ANFO, packaged blended products, different sizes of detonating cord, cast boosters, packaged emulsion, and bulk emulsion products. The recently added product line is the energetic materials plant which is used to produce PETN which will be used in cast boosters and detonating cord.

  Share Watch
 • Shared Values

  3:05

  John LeGore, President of Luck Stone Corp. believes that the reason that there has been so much success between Austin Powder Company and Luck Stone Corp is because there is a high level of trust. It’s not just a relationship with a vendor, it’s a true partnership.

  Share Watch
 • Carmeuse

  2:55

  In 2009 Austin Powder Company began a partnership with Carmeuse at their Maysville Operation. Kursten Walton, Carmeuse Regional Purchasing Manager described Austin Powder’s work at Carmeuse as the successful integration of competitive purchase price, serviceability and value added services including a suite of technical service specialties that support the total blasting process from start to finish. This is done by establishing baselines, making recommendations and dialing in the ideal result.

  Share Watch
 • Luck Stone

  4:10

  Buscobel has been mining granite since 1880 and Luck Stone bought it in 1930. They produce a million and a half tons of material per year and ship it by rail and truck. Bryan Smith, Mine Development and Blasting Manager Luck Stone Corp says that “Without drilling and blasting we have nothing but a beautiful rock deposit.” And that’s where Austin Powder Company comes in. Austin Powder partners with Luck Stone to provide a down hole service to supply the bulk explosives. It’s a true partnership. If there are any issues Austin Powder jumps right in and get’s their hands dirty to get the issue resolved.

  Share Watch
 • Southeast

  4:47

  The Southeast Llc covers 11 locations from Maryland to Florida and handles materials including limestone, granite and marine limestone but most important to Mike Harms, Southeast Llc President are the Austin Powder employees and customers.

  Share Watch
 • icon_next icon_prev

KUNDENSERVICE

Mit etwa 185 Jahren Erfahrung mit Sprengarbeiten, 6 000 Mitarbeitern und mehr als 20 000 Sprengungen jährlich, trauen wir uns fast jede Arbeit zu – egal, ob in den Vereinigte Staaten, Kanada, Europa, Lateinamerika, Asien, Australien, im Pazifik oder Afrika.

WIE KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN?

• Ihre Arbeit verbessern

• Ihre Probleme lösen

• Ihr Geld sparen

WIR ÜBERPRÜFEN, ANALYSIEREN UND SIMULIEREN FOLGENDE BEREICHE

• Vorgehensweisen (Design, Bohrarbeiten, …)

• Vibration (zeitgesteuerte Sprengung, Sprengstoffladung, …)

• Luftüberdruck (Verschlussstopfen, zeitgesteuerte Sprengung, …)

• Fehlzündungen (Ursachen, Eliminierung, …)

• Zersplitterung

• Zeitgesteuerte Sprengung (zwischen Bohrungen, zwischen Reihen, …)

• Beladungsschema (Initialzündung, Sprengstofftypen, …)

• Abschuss-Geometrie (Aufnahmen, Abstände, …)

• Bohrungsparameter (Durchmesser, Neigung, …)

Case Studies

 • Safety Culture

  1:30

  Share Watch
 • Red Diamond

  2:31

  Red Diamond is the main manufacturing facility for Austin Powder Company and it taps the local resources to provide a safe working environment with the technical people on site so they can supply quality products to the end use customer. They produce bagged ANFO, packaged blended products, different sizes of detonating cord, cast boosters, packaged emulsion, and bulk emulsion products. The recently added product line is the energetic materials plant which is used to produce PETN which will be used in cast boosters and detonating cord.

  Share Watch
 • Shared Values

  3:05

  John LeGore, President of Luck Stone Corp. believes that the reason that there has been so much success between Austin Powder Company and Luck Stone Corp is because there is a high level of trust. It’s not just a relationship with a vendor, it’s a true partnership.

  Share Watch
 • Carmeuse

  2:55

  In 2009 Austin Powder Company began a partnership with Carmeuse at their Maysville Operation. Kursten Walton, Carmeuse Regional Purchasing Manager described Austin Powder’s work at Carmeuse as the successful integration of competitive purchase price, serviceability and value added services including a suite of technical service specialties that support the total blasting process from start to finish. This is done by establishing baselines, making recommendations and dialing in the ideal result.

  Share Watch
 • Luck Stone

  4:10

  Buscobel has been mining granite since 1880 and Luck Stone bought it in 1930. They produce a million and a half tons of material per year and ship it by rail and truck. Bryan Smith, Mine Development and Blasting Manager Luck Stone Corp says that “Without drilling and blasting we have nothing but a beautiful rock deposit.” And that’s where Austin Powder Company comes in. Austin Powder partners with Luck Stone to provide a down hole service to supply the bulk explosives. It’s a true partnership. If there are any issues Austin Powder jumps right in and get’s their hands dirty to get the issue resolved.

  Share Watch
 • Southeast

  4:47

  The Southeast Llc covers 11 locations from Maryland to Florida and handles materials including limestone, granite and marine limestone but most important to Mike Harms, Southeast Llc President are the Austin Powder employees and customers.

  Share Watch
 • icon_next icon_prev

СЕРВИС ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ

С 185-летней практикой взрывных работ, 6000 специалистами в штате, и с более 20000 ежегодно проводимых взрывов, мы уверенно осилим любую работу. И неважно, где вы осуществляете свою деятельность: США/Канада, Европа, Латинская Америка, Азия, Австралия, Тихоокеанский регион или Африка.

ЧТО МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАС?

• Улучшить вашу работу

• Решить ваши проблемы

• Сэкономить ваши деньги

ПРОКОНТРОЛИРУЕМ, ПРОАНАЛИЗИРУЕМ, СМОДЕЛИРУЕМ, СОЗДАДИМ СИМУЛЯТОРЫ ЭТИХ ОБЛАСТЕЙ

• Процессы (дизайн, бурение, …)

• Вибрация (расчет замедлений, величина заряда, …)

• Избыточное давление воздуха (забойка, расчет замедлений, …)

• Осечки (причины, ликвидация, …)

• Фрагментация

• Расчет замедлений (между скважинами, между рядами, …)

• Схема зарядки (начальная точка, типы ВВ, …)

• Геометрия взрыва (план, шаги, …)

• Параметры взорванной массы (средняя величина, уклон, …)

Case Studies

 • Safety Culture

  1:30

  Share Watch
 • Red Diamond

  2:31

  Red Diamond is the main manufacturing facility for Austin Powder Company and it taps the local resources to provide a safe working environment with the technical people on site so they can supply quality products to the end use customer. They produce bagged ANFO, packaged blended products, different sizes of detonating cord, cast boosters, packaged emulsion, and bulk emulsion products. The recently added product line is the energetic materials plant which is used to produce PETN which will be used in cast boosters and detonating cord.

  Share Watch
 • Shared Values

  3:05

  John LeGore, President of Luck Stone Corp. believes that the reason that there has been so much success between Austin Powder Company and Luck Stone Corp is because there is a high level of trust. It’s not just a relationship with a vendor, it’s a true partnership.

  Share Watch
 • Carmeuse

  2:55

  In 2009 Austin Powder Company began a partnership with Carmeuse at their Maysville Operation. Kursten Walton, Carmeuse Regional Purchasing Manager described Austin Powder’s work at Carmeuse as the successful integration of competitive purchase price, serviceability and value added services including a suite of technical service specialties that support the total blasting process from start to finish. This is done by establishing baselines, making recommendations and dialing in the ideal result.

  Share Watch
 • Luck Stone

  4:10

  Buscobel has been mining granite since 1880 and Luck Stone bought it in 1930. They produce a million and a half tons of material per year and ship it by rail and truck. Bryan Smith, Mine Development and Blasting Manager Luck Stone Corp says that “Without drilling and blasting we have nothing but a beautiful rock deposit.” And that’s where Austin Powder Company comes in. Austin Powder partners with Luck Stone to provide a down hole service to supply the bulk explosives. It’s a true partnership. If there are any issues Austin Powder jumps right in and get’s their hands dirty to get the issue resolved.

  Share Watch
 • Southeast

  4:47

  The Southeast Llc covers 11 locations from Maryland to Florida and handles materials including limestone, granite and marine limestone but most important to Mike Harms, Southeast Llc President are the Austin Powder employees and customers.

  Share Watch
 • icon_next icon_prev

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.

More Information Více informací More Information More Information More Information More Information More Information Maggiori informazioni More Information More Information Mais Informações More Information More Information More Information More Information More Information More Information