選擇你的國家 Vyberte svoji zemi Choose Your Country Choisis ton pays Wähle dein Land Válaszd ki az országodat Pilih negaramu Scegli il tuo paese Velg landet ditt Wybierz swój kraj Escolha seu país Alege-ți țara Выберите вашу страну Vyberte svoju krajinu Elige tu país Välj ditt land เลือกประเทศของคุณ

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

Czech

AUSTIN a nohejbalový klub NK AUSTIN Vsetín zahájili již 22. rok úspěšné spolupráce podpisem partnerských smluv na další tři roky AUSTIN a nohejbalový klub NK AUSTIN Vsetín zahájili již 22. rok úspěšné spolupráce podpisem partnerských smluv na další tři roky AUSTIN a nohejbalový klub NK AUSTIN Vsetín zahájili již 22. rok úspěšné spolupráce podpisem partnerských smluv na další tři roky AUSTIN a nohejbalový klub NK AUSTIN Vsetín zahájili již 22. rok úspěšné spolupráce podpisem partnerských smluv na další tři roky

23-3-23 23.3.2023 23.03.2023 3/23/2023 23/03/2023 2023.03.23 23/03/2023 23/03/2023 23.03.2023 23.03.2023 23.03.2023 23.03.2023 23.03.2023 23.3.2023 3/23/2023 2023-03-23 23/3/2023

Partnerské smlouvy na následující tři sezony stvrdily obě strany svými podpisy v lednu tohoto roku. Za  Austin Detonator smlouvy podepsal jednatel společnosti Ing. Otta Grebeň a za nohejbalový klub jeho místopředseda Vít Zgarba. Výše roční podpory klubu činí cca 900 000 Kč.

AUSTIN jako titulární partner klubu a také mezinárodního nohejbalového turnaje AUSTIN CUP tak v rámci své podpory přispívá nejen na sportovní činnost A-Týmu, B-Týmu, dorostu a žactva klubu, ale rovněž se podílí na financování respektovaného turnaje. Dalšími významnými partnery, kteří klub finančně podporují, jsou společnost Matrix a Město Vsetín.

„Regionální sport v Austinu podporujeme dlouhodobě a myšlenka k pokračování spolupráce byla naprosto přirozená. Na tomto kolektivním sportu je totiž úžasné to, že se dá dělat jednoduše, protože má nízkou vstupní bariéru – nízké vstupní požadavky jak na znalosti, tak na vybavení. Zkrátka, kdo má chuť nohejbal dělat, dostane šanci. Klub navíc pomáhá zviditelňovat nejen město a valašský region, ale také své sponzory a dokáže motivovat místní mládež ke sportu,“ vysvětluje důvody pokračující spolupráce jednatel společnosti Austin Detonator Otta Grebeň a dodává, „nemá smysl uzavírat smlouvu na jeden rok. Takto se totiž sport udržet nedá. Proto má klub naši podporu „zasmluvněnou“ na tři roky dopředu.“


Historie a úspěchy partnerství

AUSTIN začal jednat o podpoře vsetínského nohejbalového klubu na podzim roku 2001. První smlouva byla podepsána o rok později v roce 2002. V tom roce se na jaře také konal vůbec první mezinárodní nohejbalový turnaj AUSTIN CUP a firma se připojila i k podpoře 6. ročníku Valach Open. Klub celkově posílil a v roce 2005 se z krajské úrovně probojoval do 2. ligy mužů. Výkonost týmu rostla a tak v roce 2008 postoupil do 1. ligy a od roku 2011 je součástí domácí extraligy. V srpnu 2018 vsetínští nohejbalisté zvítězili ve světovém poháru UNIF CLUB WORLD CUP a několik vsetínských juniorů získalo zlaté medaile v rámci české reprezentace na Mistrovství světa 2019 a 2021. Titulárním partnerem klubu se AUSTIN stal v roce 2020. Letos v lednu byly uzavřeny klíčové smlouvy zajišťující pokračování sportovní činnosti klubu na další tříleté období (2023-2025).

„Spolupráce s firmou Austin Detonator si nesmírně vážíme. Díky ní můžeme klub provozovat. Bez  podpory Austinu a jednatele společnosti Otty Grebeně by nebyl klub schopný vůbec fungovat. Firmě se to snažíme vracet dobrými sportovními výsledky, které pomáhají udržet dobré jméno společnosti nejen v regionu, ale i v celé České republice. Vsetínský nohejbal se profiluje jako nízkoprahový sport. Není sportem, který vás finančně zabezpečí, i když hrajete na světové úrovni, jako je tomu třeba u hokeje anebo fotbalu,  čehož jsme si velmi dobře vědomi. Proto se při náboru obracíme na všechny děti, které chtějí hrát. Neklademe jim žádné bariéry. I to je důvod, proč máme sociální program pro rodiny, které nemají finance to, aby svému dítěti umožnili tento sport dělat. Klub takovým dětem platí například sportovní vybavení nebo za tělocvičnu. To je jedna z rolí, ve které chceme pokračovat, a kterou chceme i nadále nabízet,“ popisuje fungování klubu jeho místopředseda Vít Zgarba.

Klub se účastní celorepublikových soutěží ve všech věkových kategoriích, od mladších žáků, přes starší žáky až po dorost. V mužích působí ve dvou nejvyšších soutěžích. Jeho A-Tým hraje extraligu a B-Tým 1. ligu.


Mezinárodní nohejbalový turnaj trojic mužů AUSTIN CUP 2023 začíná!

Jeho 20. ročník startuje v sobotu 25. března v 7:30 kvalifikacemi v hale Na Lapači, Vsetín.

Jste srdečně zváni.

Partnerské smlouvy na následující tři sezony stvrdily obě strany svými podpisy v lednu tohoto roku. Za  Austin Detonator smlouvy podepsal jednatel společnosti Ing. Otta Grebeň a za nohejbalový klub jeho místopředseda Vít Zgarba. Výše roční podpory klubu činí cca 900 000 Kč.

AUSTIN jako titulární partner klubu a také mezinárodního nohejbalového turnaje AUSTIN CUP tak v rámci své podpory přispívá nejen na sportovní činnost A-Týmu, B-Týmu, dorostu a žactva klubu, ale rovněž se podílí na financování respektovaného turnaje. Dalšími významnými partnery, kteří klub finančně podporují, jsou společnost Matrix a Město Vsetín.

„Regionální sport v Austinu podporujeme dlouhodobě a myšlenka k pokračování spolupráce byla naprosto přirozená. Na tomto kolektivním sportu je totiž úžasné to, že se dá dělat jednoduše, protože má nízkou vstupní bariéru – nízké vstupní požadavky jak na znalosti, tak na vybavení. Zkrátka, kdo má chuť nohejbal dělat, dostane šanci. Klub navíc pomáhá zviditelňovat nejen město a valašský region, ale také své sponzory a dokáže motivovat místní mládež ke sportu,“ vysvětluje důvody pokračující spolupráce jednatel společnosti Austin Detonator Otta Grebeň a dodává, „nemá smysl uzavírat smlouvu na jeden rok. Takto se totiž sport udržet nedá. Proto má klub naši podporu „zasmluvněnou“ na tři roky dopředu.“


Historie a úspěchy partnerství

AUSTIN začal jednat o podpoře vsetínského nohejbalového klubu na podzim roku 2001. První smlouva byla podepsána o rok později v roce 2002. V tom roce se na jaře také konal vůbec první mezinárodní nohejbalový turnaj AUSTIN CUP a firma se připojila i k podpoře 6. ročníku Valach Open. Klub celkově posílil a v roce 2005 se z krajské úrovně probojoval do 2. ligy mužů. Výkonost týmu rostla a tak v roce 2008 postoupil do 1. ligy a od roku 2011 je součástí domácí extraligy. V srpnu 2018 vsetínští nohejbalisté zvítězili ve světovém poháru UNIF CLUB WORLD CUP a několik vsetínských juniorů získalo zlaté medaile v rámci české reprezentace na Mistrovství světa 2019 a 2021. Titulárním partnerem klubu se AUSTIN stal v roce 2020. Letos v lednu byly uzavřeny klíčové smlouvy zajišťující pokračování sportovní činnosti klubu na další tříleté období (2023-2025).

„Spolupráce s firmou Austin Detonator si nesmírně vážíme. Díky ní můžeme klub provozovat. Bez  podpory Austinu a jednatele společnosti Otty Grebeně by nebyl klub schopný vůbec fungovat. Firmě se to snažíme vracet dobrými sportovními výsledky, které pomáhají udržet dobré jméno společnosti nejen v regionu, ale i v celé České republice. Vsetínský nohejbal se profiluje jako nízkoprahový sport. Není sportem, který vás finančně zabezpečí, i když hrajete na světové úrovni, jako je tomu třeba u hokeje anebo fotbalu,  čehož jsme si velmi dobře vědomi. Proto se při náboru obracíme na všechny děti, které chtějí hrát. Neklademe jim žádné bariéry. I to je důvod, proč máme sociální program pro rodiny, které nemají finance to, aby svému dítěti umožnili tento sport dělat. Klub takovým dětem platí například sportovní vybavení nebo za tělocvičnu. To je jedna z rolí, ve které chceme pokračovat, a kterou chceme i nadále nabízet,“ popisuje fungování klubu jeho místopředseda Vít Zgarba.

Klub se účastní celorepublikových soutěží ve všech věkových kategoriích, od mladších žáků, přes starší žáky až po dorost. V mužích působí ve dvou nejvyšších soutěžích. Jeho A-Tým hraje extraligu a B-Tým 1. ligu.


Mezinárodní nohejbalový turnaj trojic mužů AUSTIN CUP 2023 začíná!

Jeho 20. ročník startuje v sobotu 25. března v 7:30 kvalifikacemi v hale Na Lapači, Vsetín.

Jste srdečně zváni.

Partnerské smlouvy na následující tři sezony stvrdily obě strany svými podpisy v lednu tohoto roku. Za  Austin Detonator smlouvy podepsal jednatel společnosti Ing. Otta Grebeň a za nohejbalový klub jeho místopředseda Vít Zgarba. Výše roční podpory klubu činí cca 900 000 Kč.

AUSTIN jako titulární partner klubu a také mezinárodního nohejbalového turnaje AUSTIN CUP tak v rámci své podpory přispívá nejen na sportovní činnost A-Týmu, B-Týmu, dorostu a žactva klubu, ale rovněž se podílí na financování respektovaného turnaje. Dalšími významnými partnery, kteří klub finančně podporují, jsou společnost Matrix a Město Vsetín.

„Regionální sport v Austinu podporujeme dlouhodobě a myšlenka k pokračování spolupráce byla naprosto přirozená. Na tomto kolektivním sportu je totiž úžasné to, že se dá dělat jednoduše, protože má nízkou vstupní bariéru – nízké vstupní požadavky jak na znalosti, tak na vybavení. Zkrátka, kdo má chuť nohejbal dělat, dostane šanci. Klub navíc pomáhá zviditelňovat nejen město a valašský region, ale také své sponzory a dokáže motivovat místní mládež ke sportu,“ vysvětluje důvody pokračující spolupráce jednatel společnosti Austin Detonator Otta Grebeň a dodává, „nemá smysl uzavírat smlouvu na jeden rok. Takto se totiž sport udržet nedá. Proto má klub naši podporu „zasmluvněnou“ na tři roky dopředu.“


Historie a úspěchy partnerství

AUSTIN začal jednat o podpoře vsetínského nohejbalového klubu na podzim roku 2001. První smlouva byla podepsána o rok později v roce 2002. V tom roce se na jaře také konal vůbec první mezinárodní nohejbalový turnaj AUSTIN CUP a firma se připojila i k podpoře 6. ročníku Valach Open. Klub celkově posílil a v roce 2005 se z krajské úrovně probojoval do 2. ligy mužů. Výkonost týmu rostla a tak v roce 2008 postoupil do 1. ligy a od roku 2011 je součástí domácí extraligy. V srpnu 2018 vsetínští nohejbalisté zvítězili ve světovém poháru UNIF CLUB WORLD CUP a několik vsetínských juniorů získalo zlaté medaile v rámci české reprezentace na Mistrovství světa 2019 a 2021. Titulárním partnerem klubu se AUSTIN stal v roce 2020. Letos v lednu byly uzavřeny klíčové smlouvy zajišťující pokračování sportovní činnosti klubu na další tříleté období (2023-2025).

„Spolupráce s firmou Austin Detonator si nesmírně vážíme. Díky ní můžeme klub provozovat. Bez  podpory Austinu a jednatele společnosti Otty Grebeně by nebyl klub schopný vůbec fungovat. Firmě se to snažíme vracet dobrými sportovními výsledky, které pomáhají udržet dobré jméno společnosti nejen v regionu, ale i v celé České republice. Vsetínský nohejbal se profiluje jako nízkoprahový sport. Není sportem, který vás finančně zabezpečí, i když hrajete na světové úrovni, jako je tomu třeba u hokeje anebo fotbalu,  čehož jsme si velmi dobře vědomi. Proto se při náboru obracíme na všechny děti, které chtějí hrát. Neklademe jim žádné bariéry. I to je důvod, proč máme sociální program pro rodiny, které nemají finance to, aby svému dítěti umožnili tento sport dělat. Klub takovým dětem platí například sportovní vybavení nebo za tělocvičnu. To je jedna z rolí, ve které chceme pokračovat, a kterou chceme i nadále nabízet,“ popisuje fungování klubu jeho místopředseda Vít Zgarba.

Klub se účastní celorepublikových soutěží ve všech věkových kategoriích, od mladších žáků, přes starší žáky až po dorost. V mužích působí ve dvou nejvyšších soutěžích. Jeho A-Tým hraje extraligu a B-Tým 1. ligu.


Mezinárodní nohejbalový turnaj trojic mužů AUSTIN CUP 2023 začíná!

Jeho 20. ročník startuje v sobotu 25. března v 7:30 kvalifikacemi v hale Na Lapači, Vsetín.

Jste srdečně zváni.

Partnerské smlouvy na následující tři sezony stvrdily obě strany svými podpisy v lednu tohoto roku. Za  Austin Detonator smlouvy podepsal jednatel společnosti Ing. Otta Grebeň a za nohejbalový klub jeho místopředseda Vít Zgarba. Výše roční podpory klubu činí cca 900 000 Kč.

AUSTIN jako titulární partner klubu a také mezinárodního nohejbalového turnaje AUSTIN CUP tak v rámci své podpory přispívá nejen na sportovní činnost A-Týmu, B-Týmu, dorostu a žactva klubu, ale rovněž se podílí na financování respektovaného turnaje. Dalšími významnými partnery, kteří klub finančně podporují, jsou společnost Matrix a Město Vsetín.

„Regionální sport v Austinu podporujeme dlouhodobě a myšlenka k pokračování spolupráce byla naprosto přirozená. Na tomto kolektivním sportu je totiž úžasné to, že se dá dělat jednoduše, protože má nízkou vstupní bariéru – nízké vstupní požadavky jak na znalosti, tak na vybavení. Zkrátka, kdo má chuť nohejbal dělat, dostane šanci. Klub navíc pomáhá zviditelňovat nejen město a valašský region, ale také své sponzory a dokáže motivovat místní mládež ke sportu,“ vysvětluje důvody pokračující spolupráce jednatel společnosti Austin Detonator Otta Grebeň a dodává, „nemá smysl uzavírat smlouvu na jeden rok. Takto se totiž sport udržet nedá. Proto má klub naši podporu „zasmluvněnou“ na tři roky dopředu.“


Historie a úspěchy partnerství

AUSTIN začal jednat o podpoře vsetínského nohejbalového klubu na podzim roku 2001. První smlouva byla podepsána o rok později v roce 2002. V tom roce se na jaře také konal vůbec první mezinárodní nohejbalový turnaj AUSTIN CUP a firma se připojila i k podpoře 6. ročníku Valach Open. Klub celkově posílil a v roce 2005 se z krajské úrovně probojoval do 2. ligy mužů. Výkonost týmu rostla a tak v roce 2008 postoupil do 1. ligy a od roku 2011 je součástí domácí extraligy. V srpnu 2018 vsetínští nohejbalisté zvítězili ve světovém poháru UNIF CLUB WORLD CUP a několik vsetínských juniorů získalo zlaté medaile v rámci české reprezentace na Mistrovství světa 2019 a 2021. Titulárním partnerem klubu se AUSTIN stal v roce 2020. Letos v lednu byly uzavřeny klíčové smlouvy zajišťující pokračování sportovní činnosti klubu na další tříleté období (2023-2025).

„Spolupráce s firmou Austin Detonator si nesmírně vážíme. Díky ní můžeme klub provozovat. Bez  podpory Austinu a jednatele společnosti Otty Grebeně by nebyl klub schopný vůbec fungovat. Firmě se to snažíme vracet dobrými sportovními výsledky, které pomáhají udržet dobré jméno společnosti nejen v regionu, ale i v celé České republice. Vsetínský nohejbal se profiluje jako nízkoprahový sport. Není sportem, který vás finančně zabezpečí, i když hrajete na světové úrovni, jako je tomu třeba u hokeje anebo fotbalu,  čehož jsme si velmi dobře vědomi. Proto se při náboru obracíme na všechny děti, které chtějí hrát. Neklademe jim žádné bariéry. I to je důvod, proč máme sociální program pro rodiny, které nemají finance to, aby svému dítěti umožnili tento sport dělat. Klub takovým dětem platí například sportovní vybavení nebo za tělocvičnu. To je jedna z rolí, ve které chceme pokračovat, a kterou chceme i nadále nabízet,“ popisuje fungování klubu jeho místopředseda Vít Zgarba.

Klub se účastní celorepublikových soutěží ve všech věkových kategoriích, od mladších žáků, přes starší žáky až po dorost. V mužích působí ve dvou nejvyšších soutěžích. Jeho A-Tým hraje extraligu a B-Tým 1. ligu.


Mezinárodní nohejbalový turnaj trojic mužů AUSTIN CUP 2023 začíná!

Jeho 20. ročník startuje v sobotu 25. března v 7:30 kvalifikacemi v hale Na Lapači, Vsetín.

Jste srdečně zváni.

Social Media

Facebook:

Recent News Recent News Recent News Recent News Aktuelle News Recent News Recent News Notizie recenti Aktuelle News Recent News Notícias recentes Recent News Recent News Recent News Recent News Recent News ตRecent News

NTREM 2023 je za námi NTREM 2023 is over NTREM 2023 is over NTREM 2023 is over
23-3-23 23.3.2023 23.03.2023 3/23/2023 23/03/2023 2023.03.23 23/03/2023 23/03/2023 23.03.2023 23.03.2023 23.03.2023 23.03.2023 23.03.2023 23.3.2023 3/23/2023 2023-03-23 23/3/2023

Ve dnech 19. až 21. 4. 2023 se konal již 25. ročník mezinárodního semináře NTREM (New Trends in Research of Energetic Materials) v Pardubicích. AUSTIN patří již řadu let mezi tradiční účastníky a také sponzory mezinárodního semin... The 25th international seminar NTREM (New Trends in Research of Energetic Materials) took place in Pardubice, Czech Republic, from the 19th to the 21st of April, 2023. For many years AUSTIN has been one of the traditional participants and sponsors of... The 25th international seminar NTREM (New Trends in Research of Energetic Materials) took place in Pardubice, Czech Republic, from the 19th to the 21st of April, 2023. For many years AUSTIN has been one of the traditional participants and sponsors of... The 25th international seminar NTREM (New Trends in Research of Energetic Materials) took place in Pardubice, Czech Republic, from the 19th to the 21st of April, 2023. For many years AUSTIN has been one of the traditional participants and sponsors of...

Pomáháme Ukrajině Pomáháme Ukrajině Pomáháme Ukrajině Pomáháme Ukrajině
23-3-23 23.3.2023 23.03.2023 3/23/2023 23/03/2023 2023.03.23 23/03/2023 23/03/2023 23.03.2023 23.03.2023 23.03.2023 23.03.2023 23.03.2023 23.3.2023 3/23/2023 2023-03-23 23/3/2023

AUSTIN během uplynulého roku věnoval na pomoc Ukrajině částku bezmála 700 000 Kč, z toho 0,5 milionu Kč prostřednictvím humanitární organizace Člověk v tísni. V průběhu ledna a února 2023 jsme ve spolupráci s Křesťanským sborem... AUSTIN během uplynulého roku věnoval na pomoc Ukrajině částku bezmála 700 000 Kč, z toho 0,5 milionu Kč prostřednictvím humanitární organizace Člověk v tísni. V průběhu ledna a února 2023 jsme ve spolupráci s Křesťanským sborem... AUSTIN během uplynulého roku věnoval na pomoc Ukrajině částku bezmála 700 000 Kč, z toho 0,5 milionu Kč prostřednictvím humanitární organizace Člověk v tísni. V průběhu ledna a února 2023 jsme ve spolupráci s Křesťanským sborem... AUSTIN během uplynulého roku věnoval na pomoc Ukrajině částku bezmála 700 000 Kč, z toho 0,5 milionu Kč prostřednictvím humanitární organizace Člověk v tísni. V průběhu ledna a února 2023 jsme ve spolupráci s Křesťanským sborem...

10. ročník konference ROBOTY 2023 - nové trendy v robotice. Robotizace v Austinu. 10. ročník konference ROBOTY 2023 - nové trendy v robotice. Robotizace v Austinu. 10. ročník konference ROBOTY 2023 - nové trendy v robotice. Robotizace v Austinu. 10. ročník konference ROBOTY 2023 - nové trendy v robotice. Robotizace v Austinu.
23-3-23 23.3.2023 23.03.2023 3/23/2023 23/03/2023 2023.03.23 23/03/2023 23/03/2023 23.03.2023 23.03.2023 23.03.2023 23.03.2023 23.03.2023 23.3.2023 3/23/2023 2023-03-23 23/3/2023

Ke konci ledna se v Brně uskutečnil 10. ročník konference ROBOTY 2023 zaměřený na nové trendy v robotizaci a příbuzných oborech. Účastnili se všichni renomovaní výrobci robotů jako ABB, Staubli, Kuka, Fanuc, Yaskawa, Mitsubishi Ele... Ke konci ledna se v Brně uskutečnil 10. ročník konference ROBOTY 2023 zaměřený na nové trendy v robotizaci a příbuzných oborech. Účastnili se všichni renomovaní výrobci robotů jako ABB, Staubli, Kuka, Fanuc, Yaskawa, Mitsubishi Ele... Ke konci ledna se v Brně uskutečnil 10. ročník konference ROBOTY 2023 zaměřený na nové trendy v robotizaci a příbuzných oborech. Účastnili se všichni renomovaní výrobci robotů jako ABB, Staubli, Kuka, Fanuc, Yaskawa, Mitsubishi Ele... Ke konci ledna se v Brně uskutečnil 10. ročník konference ROBOTY 2023 zaměřený na nové trendy v robotizaci a příbuzných oborech. Účastnili se všichni renomovaní výrobci robotů jako ABB, Staubli, Kuka, Fanuc, Yaskawa, Mitsubishi Ele...

10 let Vrchařské koruny Valašska (VKV) a 8 let VKV JUNIOR - S AUSTINEM NA VRCHOL 10 let Vrchařské koruny Valašska (VKV) a 8 let VKV JUNIOR - S AUSTINEM NA VRCHOL 10 let Vrchařské koruny Valašska (VKV) a 8 let VKV JUNIOR - S AUSTINEM NA VRCHOL 10 let Vrchařské koruny Valašska (VKV) a 8 let VKV JUNIOR - S AUSTINEM NA VRCHOL
23-3-23 23.3.2023 23.03.2023 3/23/2023 23/03/2023 2023.03.23 23/03/2023 23/03/2023 23.03.2023 23.03.2023 23.03.2023 23.03.2023 23.03.2023 23.3.2023 3/23/2023 2023-03-23 23/3/2023

Populární celosezónní cykloturistický projekt pro celou rodinu VKV (Vrchařská koruna Valašska) vznikl v roce 2013 a oslavil tak již 10. výročí své existence. O dva roky později přibyla dětská kategorie VKV Junior – S AUSTINEM NA ... Populární celosezónní cykloturistický projekt pro celou rodinu VKV (Vrchařská koruna Valašska) vznikl v roce 2013 a oslavil tak již 10. výročí své existence. O dva roky později přibyla dětská kategorie VKV Junior – S AUSTINEM NA ... Populární celosezónní cykloturistický projekt pro celou rodinu VKV (Vrchařská koruna Valašska) vznikl v roce 2013 a oslavil tak již 10. výročí své existence. O dva roky později přibyla dětská kategorie VKV Junior – S AUSTINEM NA ... Populární celosezónní cykloturistický projekt pro celou rodinu VKV (Vrchařská koruna Valašska) vznikl v roce 2013 a oslavil tak již 10. výročí své existence. O dva roky později přibyla dětská kategorie VKV Junior – S AUSTINEM NA ...

The 49th ISEE Annual Conference on Explosives and Blasting Technique starting soon! The 49th ISEE Annual Conference on Explosives and Blasting Technique starting soon! The 49th ISEE Annual Conference on Explosives and Blasting Technique starting soon! The 49th ISEE Annual Conference on Explosives and Blasting Technique starting soon!
23-3-23 23.3.2023 23.03.2023 3/23/2023 23/03/2023 2023.03.23 23/03/2023 23/03/2023 23.03.2023 23.03.2023 23.03.2023 23.03.2023 23.03.2023 23.3.2023 3/23/2023 2023-03-23 23/3/2023

We understand that each underground mining operation is different, so we apply innovative blasting solutions to support our customers in overcoming their unique challenges. We use the next generation of blasting software to meet your requirements and... We understand that each underground mining operation is different, so we apply innovative blasting solutions to support our customers in overcoming their unique challenges. We use the next generation of blasting software to meet your requirements and... We understand that each underground mining operation is different, so we apply innovative blasting solutions to support our customers in overcoming their unique challenges. We use the next generation of blasting software to meet your requirements and... We understand that each underground mining operation is different, so we apply innovative blasting solutions to support our customers in overcoming their unique challenges. We use the next generation of blasting software to meet your requirements and...

Team Opens New Pit in Poland with Minimal Impact Team Opens New Pit in Poland with Minimal Impact Team Opens New Pit in Poland with Minimal Impact Team Opens New Pit in Poland with Minimal Impact
23-3-23 23.3.2023 23.03.2023 3/23/2023 23/03/2023 2023.03.23 23/03/2023 23/03/2023 23.03.2023 23.03.2023 23.03.2023 23.03.2023 23.03.2023 23.3.2023 3/23/2023 2023-03-23 23/3/2023

Opening a new quarry pit close to structures can be tricky, but the Austin team in Poland recently did it with great success. Vibrations and other unwanted effects were reduced to a minimum using Paradigm optimization software and the expertise of th... Opening a new quarry pit close to structures can be tricky, but the Austin team in Poland recently did it with great success. Vibrations and other unwanted effects were reduced to a minimum using Paradigm optimization software and the expertise of th... Opening a new quarry pit close to structures can be tricky, but the Austin team in Poland recently did it with great success. Vibrations and other unwanted effects were reduced to a minimum using Paradigm optimization software and the expertise of th... Opening a new quarry pit close to structures can be tricky, but the Austin team in Poland recently did it with great success. Vibrations and other unwanted effects were reduced to a minimum using Paradigm optimization software and the expertise of th...

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.