選擇你的國家 Vyberte svoji zemi Choose Your Country Choisis ton pays Wähle dein Land Válaszd ki az országodat Pilih negaramu Scegli il tuo paese Velg landet ditt Wybierz swój kraj Escolha seu país Alege-ți țara Выберите вашу страну Vyberte svoju krajinu Elige tu país Välj ditt land เลือกประเทศของคุณ

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

Czech

Den pootevřených dveří v Austinu Doors Open Day - Austin Tag "der halboffenen Tür" bei Austin День открытых дверей в компании Austin

18-9-19 19.9.2018 19.09.2018 9/19/2018 19/09/2018 2018.09.19 19/09/2018 19/09/2018 19.09.2018 19.09.2018 19.09.2018 19.09.2018 19.09.2018 19.9.2018 9/19/2018 2018-09-19 19/9/2018

Ve Vsetíně, 15. 9. 2018

Přestože se společnost nachází v období, kdy poptávka po našich výrobcích převyšuje současné výrobní kapacity, rozhodli jsme se výrobu v sobotu zastavit a pootevřít bránu závodu veřejnosti. Naposledy tak Austin učinil před pěti lety k šedesátému výročí zahájení výroby rozbušek na Vsetíně. Nyní je jedním z důvodů blížící se dvacetileté výročí vlastnictví společnosti Austin Detonator americkou společností Austin Powder Company.

Den pootevřených dveří proběhl formou komentovaných prohlídek třetí zářijovou sobotu. Na základě pozitivní reakce zaměstnanců se dalo tušit, že o akci bude značný zájem. Vydáno bylo více jak 1058 kusů vstupenek. Vedení firmy se rozhodlo pro tuto příležitost zavést dobrovolné vstupné a výnos z něj věnovat Rodinnému a mateřskému centru Sluníčko Vsetín. Jednatel společnosti Otta Grebeň to okomentoval slovy: „Velice mě potěšilo a jsem hrdý na to, že po vyhlášení dobrovolného vstupného zaměstnanci darovali finanční prostředky ve výši více jak 25 tisíc korun. Tato filozofie navazuje na tradici benefičního plesu, kde již třetím rokem výtěžek z prodeje vstupného věnujeme na dobrou věc.“

Akce samotná byla určena jak pro současné zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, tak i pro ty bývalé, kterých se přihlásilo přes 50. Zájemci o prohlídku byli do areálu vpouštěni v intervalech, vždy v organizované skupině s průvodcem. Přestože byli v určitém úseku návštěvníci přepraveni autobusem, celkově byla trasa dost náročná, trvala téměř 2 hodiny a měřila 3,5 km. Začalo se prohlídkou mechanických dílen, dále pokračovalo údolím Ráztoka, kde bylo možno zhlédnout prostory laborace rozbušek. V údolí Žamboška, kde se na největším objektu sestavují rozbušky, pak návštěvníci viděli nejmodernější roboty – smyčkovačky přívodních vodičů a prototypovou linka pro sestavu elektrického palníku, tzv. ELF. Po cestě údolím dolů čekala návštěvníky ještě prohlídka výroby detonační trubičky, seznámení se s NELAmi (sestavovacími automaty na rozbušky), kde stejně jako na ostatních pracovištích obsluha strojů ochotně vysvětlovala technické a výrobní postupy a trpělivě zodpovídala dotazy. Závěr exkurze probíhal v showroomu, kde se účastníci prostřednictvím videa seznámili s použitím rozbušek v praxi.

Vsetín, 15. 9. 2018

Although the demand for our products exceeds the current production capacities of our company, we decided to stop production on Saturday and open the gates to the public. Five years ago Austin celebrated this way the 60th anniversary of the production of detonators in Vsetín.  One of the reasons for holding an open house this time was the upcoming 20th anniversary of Austin Detonator’s ownership by the Austin Powder Company.

We held an open house on September 15th. The event took place in the form of commented tours. On the basis of the positive reaction of the employees, we anticipated a great interest in the event. More than 1058 tickets were issued. The management of the company decided to introduce a voluntary admission fee for this opportunity and provide the final sum to the Family and Maternity Center Sluníčko Vsetín. The CEO  of the company, Otta Grebeň, commented: “I was very pleased and proud to be informed that after announcing a voluntary admission fee, our employees donated more than 25 thousand crowns. This philosophy builds on the tradition of the benefit ball, where the proceeds from the sale of admission tickets are donated to a good cause for a third year now. 

The event itself was intended for both current and former employees and their family members. Those interested in the tour were allowed to enter the grounds at regular intervals, always in an organized guided group.  Although the visitors were transported by a bus in a certain section, the route was quite challenging. It took over 2 hours and was 3.5 km long. The tour began in mechanical workshops and continued through the Ráztoka Valley where visitors had a chance to see the loading of detonators. Later, guides took their groups to the Žamboška Valley to see NELA robots and the production of the SHOCK TUBE, where, as in other workplaces, machine operators were willingly explaining the technical and manufacturing processes and were patiently answering all visitor´s questions. Thanks to the prepared videos, participants were presented with the usage of detonators in practice in our showroom.

Vsetín, 15. 9. 2018

Obwohl sich das Unternehmen in einer Phase befindet, in welcher die Nachfrage die derzeitigen Produktionskapazitäten übersteigt, haben wir uns dazu entschieden, die Produktion am Samstag anzuhalten und das Werkstor für die Öffentlichkeit ein wenig zu öffnen. Dieses geschah bei Austin zuletzt vor fünf Jahren. Damals feierten wir das 60. Jubiläum des Produktionsstarts der Sprengzünder in Vsetín. Nun ist einer der Gründe das bevorstehende 20. Jubiläum, denn Austin Detonator befindet sich seit 20 Jahren im Besitz des amerikanischen Unternehmens Austin Powder Company.

Der Tag der halboffenen Tür fand in Form von kommentierten Führungen am dritten Septembersamstag statt. Die positive Mitarbeiterreaktion ließ ein erhebliches Interesse erahnen. Es wurden mehr als 1058 Eintrittskarten ausgeteilt. Die Firmenleitung führte zu diesem Anlass einen freiwilligen Eintrittsbeitrag ein und der Ertrag wurde an das Familien- und Mutterzentrum Sluníčko Vsetín gespendet. Der Geschäftsführer, Otta Grebeň, fügte hinzu: „Ich war sehr erfreut und stolz darauf, dass durch den freiwilligen Eintrittsbeitrag die Mitarbeiter finanzielle Mittel in Höhe von mehr als 25 Tausend Kronen spendeten. Diese Philosophie folgt der Tradition des Benefizballs, bei welchem der Ertrag aus dem Verkauf der Eintrittskarten bereits seit drei Jahren für einen guten Zweck gespendet wird.“

Die eigentliche Veranstaltung war sowohl für die derzeitigen Mitarbeiter und ihre Familienmitgliederals auch für die ehemaligen Mitarbeiter bestimmt, von denen sich mehr als 50 angemeldet haben. Die Führungen fanden auf dem Werksgelände in Intervallen, immer in einer organisierten Gruppe mit einem Führer, statt. Obwohl die Besucher durch bestimmte Bereiche mit dem Bus gefahren wurden, war die Besichtigungstour ziemlich anstrengend, dauerte fast 2 Stunden und war 3,5 km lang. Die Besichtigung startete in den mechanischen Werkstätten und führte über das Ráztoka-Tal, wo die Laborbereiche für die Sprengzünder zu sehen waren. Es folgte das Žamboška-Tal mit der Besichtigung der NELA-Roboter und der Produktion von SHOCK TUBE. An allen Arbeitsplätzen erklärte die Bedienung der Maschinen bereitwillig die technischen und Produktionsverfahren und beantwortete geduldig alle Fragen. Der Abschluss der Besichtigung fand im Showroom statt, wo die Besucher die praktische Verwendung der Sprengzünder in einem Video kennenlernten.

 

Всетин, 15.09.2018г.

Не смотря на то, что компания находится в ситуации, когда спрос на наши продукты превышает производственные возможности, в субботу мы решили остановить производство и открыть двери завода для общественности. Последний раз подобное мероприятие в  компании Austin проводилось пять лет назад и было приурочено к семидесятилетнему юбилею начала производства детонаторов в Всетине. На этот раз одной из причин стало приближение двадцатилетнего юбилея вхождения компании Austin Detonator в американский холдинг Austin Powder Company.

День открытых дверей прошел в третью субботу сентября в форме экскурсий. Предварительный опрос работников дал понять, что о акции имеется большой интерес. Было выдано более 1058 входных билетов. В нынешней акции руководство фирмы решило ввести для посетителей добровольный входной взнос, а доход с него вручить Центру семьи и матери «Солнышко» г.Всетин. Директор компании Отта Гребень прокомментировал это так: «Испытал большую радость и гордость от того, что в качестве добровольных взносов наши работники пожертвовали денежные средства на сумму более 25 тысяч крон. Эта философия продолжает традицию нашего ежегодного бала, где уже третий год деньги от продаж входных билетов направляем на добрые дела».

Сама акция была предназначена как для нынешних работников и членов их семей, так и для бывших, которых пришло более  50. Интересующиеся экскурсией впускались на территорию завода через определенные интервалы времени, всегда в организованной группе с экскурсоводом. Несмотря на то, что часть дороги посетители ехали автобусом, в целом маршрут был довольно трудным, имел длину 3,5 км и длился почти 2 часа. Начиналось все экскурсией на механическое производство, далее продолжалось в заводском ареале Разтока, где можно было взглянуть на  заряжание детонаторов. Далее экскурсия проходила в заводском ареале Жамбошка с просмотром роботов NELA и производства детонирующей трубки SHOCK TUBE, где, как и в остальных  производственных цехах, обслуживающий оборудование персонал охотно объяснял технические и производственные процессы, и терпеливо отвечал на вопросы. Конец экскурсии проходил в демонстрационном зале, где участники с помощью видеопрезентации знакомились с практикой использования детонаторов.

Social Media

Facebook:

Recent News Recent News Recent News Recent News Aktuelle News Recent News Recent News Notizie recenti Aktuelle News Recent News Notícias recentes Recent News Recent News Recent News Recent News Recent News ตRecent News

Premiéra elektronického iniciačního systému E*STAR v saúdskoarabském projektu NEOM E*STAR Electronic Initiation System first used at Saudi Arabia’s NEOM Project E*STAR Electronic Initiation System first used at Saudi Arabia’s NEOM Project E*STAR Electronic Initiation System first used at Saudi Arabia’s NEOM Project
18-9-19 19.9.2018 19.09.2018 9/19/2018 19/09/2018 2018.09.19 19/09/2018 19/09/2018 19.09.2018 19.09.2018 19.09.2018 19.09.2018 19.09.2018 19.9.2018 9/19/2018 2018-09-19 19/9/2018

Společnost Austin Powder provedla první odstřely za pomocí elektronických rozbušek E*STAR v rámci projektu Neom v Saúdské Arábii. Elektronický iniciační systém byl použit k řízení vibrací, vzdušné tlakové vlny, fragmentace a sta... Austin Powder has conducted its first E*STAR blasts at the Neom project in Saudi Arabia. The system was used to control vibration, air blast, fragmentation, and slope stability. After personnel training, the system was successfully implemented and 4,... Austin Powder has conducted its first E*STAR blasts at the Neom project in Saudi Arabia. The system was used to control vibration, air blast, fragmentation, and slope stability. After personnel training, the system was successfully implemented and 4,... Austin Powder has conducted its first E*STAR blasts at the Neom project in Saudi Arabia. The system was used to control vibration, air blast, fragmentation, and slope stability. After personnel training, the system was successfully implemented and 4,...

Austin Powder slaví 190 let výroby výbušnin prvotřídní kvality! Austin Powder Celebrates 190 Years of Explosive Excellence! Austin Powder Celebrates 190 Years of Explosive Excellence! Austin Powder Celebrates 190 Years of Explosive Excellence!
18-9-19 19.9.2018 19.09.2018 9/19/2018 19/09/2018 2018.09.19 19/09/2018 19/09/2018 19.09.2018 19.09.2018 19.09.2018 19.09.2018 19.09.2018 19.9.2018 9/19/2018 2018-09-19 19/9/2018

Společnost Austin Powder Company je nejstarším výrobním podnikem ve státě Ohio a jedním z nejstarších výrobců výbušnin na světě. Firma vznikla v roce 1833 v Akronu ve státě Ohio. Založilo ji pět bratrů Austinových z Vermontu za... Austin Powder Company is the oldest manufacturing enterprise in the State of Ohio and one of the oldest manufacturers of explosives in the world. The company began in 1833 in Akron, Ohio, by the 5 Austin brothers of Vermont to produce Black Powder us... Austin Powder Company is the oldest manufacturing enterprise in the State of Ohio and one of the oldest manufacturers of explosives in the world. The company began in 1833 in Akron, Ohio, by the 5 Austin brothers of Vermont to produce Black Powder us... Austin Powder Company is the oldest manufacturing enterprise in the State of Ohio and one of the oldest manufacturers of explosives in the world. The company began in 1833 in Akron, Ohio, by the 5 Austin brothers of Vermont to produce Black Powder us...

Hornický kongres 2023 ve znamení nerostných surovin ve 21. století Hornický kongres 2023 ve znamení nerostných surovin ve 21. století Hornický kongres 2023 ve znamení nerostných surovin ve 21. století Hornický kongres 2023 ve znamení nerostných surovin ve 21. století
18-9-19 19.9.2018 19.09.2018 9/19/2018 19/09/2018 2018.09.19 19/09/2018 19/09/2018 19.09.2018 19.09.2018 19.09.2018 19.09.2018 19.09.2018 19.9.2018 9/19/2018 2018-09-19 19/9/2018

V Kutné hoře, ikonickém historickém centru hornictví českých zemí, se dne 15. a 16. června konal Hornický kongres 2023 s podtitulem Nerostné suroviny ve 21. století (vize a skutečnost). Hornický kongres je odbornou platformou pro vš... V Kutné hoře, ikonickém historickém centru hornictví českých zemí, se dne 15. a 16. června konal Hornický kongres 2023 s podtitulem Nerostné suroviny ve 21. století (vize a skutečnost). Hornický kongres je odbornou platformou pro vš... V Kutné hoře, ikonickém historickém centru hornictví českých zemí, se dne 15. a 16. června konal Hornický kongres 2023 s podtitulem Nerostné suroviny ve 21. století (vize a skutečnost). Hornický kongres je odbornou platformou pro vš... V Kutné hoře, ikonickém historickém centru hornictví českých zemí, se dne 15. a 16. června konal Hornický kongres 2023 s podtitulem Nerostné suroviny ve 21. století (vize a skutečnost). Hornický kongres je odbornou platformou pro vš...

NTREM 2023 je za námi NTREM 2023 is over NTREM 2023 is over NTREM 2023 is over
18-9-19 19.9.2018 19.09.2018 9/19/2018 19/09/2018 2018.09.19 19/09/2018 19/09/2018 19.09.2018 19.09.2018 19.09.2018 19.09.2018 19.09.2018 19.9.2018 9/19/2018 2018-09-19 19/9/2018

Ve dnech 19. až 21. 4. 2023 se konal již 25. ročník mezinárodního semináře NTREM (New Trends in Research of Energetic Materials) v Pardubicích. AUSTIN patří již řadu let mezi tradiční účastníky a také sponzory mezinárodního semin... The 25th international seminar NTREM (New Trends in Research of Energetic Materials) took place in Pardubice, Czech Republic, from the 19th to the 21st of April, 2023. For many years AUSTIN has been one of the traditional participants and sponsors of... The 25th international seminar NTREM (New Trends in Research of Energetic Materials) took place in Pardubice, Czech Republic, from the 19th to the 21st of April, 2023. For many years AUSTIN has been one of the traditional participants and sponsors of... The 25th international seminar NTREM (New Trends in Research of Energetic Materials) took place in Pardubice, Czech Republic, from the 19th to the 21st of April, 2023. For many years AUSTIN has been one of the traditional participants and sponsors of...

Pomáháme Ukrajině Pomáháme Ukrajině Pomáháme Ukrajině Pomáháme Ukrajině
18-9-19 19.9.2018 19.09.2018 9/19/2018 19/09/2018 2018.09.19 19/09/2018 19/09/2018 19.09.2018 19.09.2018 19.09.2018 19.09.2018 19.09.2018 19.9.2018 9/19/2018 2018-09-19 19/9/2018

AUSTIN během uplynulého roku věnoval na pomoc Ukrajině částku bezmála 700 000 Kč, z toho 0,5 milionu Kč prostřednictvím humanitární organizace Člověk v tísni. V průběhu ledna a února 2023 jsme ve spolupráci s Křesťanským sborem... AUSTIN během uplynulého roku věnoval na pomoc Ukrajině částku bezmála 700 000 Kč, z toho 0,5 milionu Kč prostřednictvím humanitární organizace Člověk v tísni. V průběhu ledna a února 2023 jsme ve spolupráci s Křesťanským sborem... AUSTIN během uplynulého roku věnoval na pomoc Ukrajině částku bezmála 700 000 Kč, z toho 0,5 milionu Kč prostřednictvím humanitární organizace Člověk v tísni. V průběhu ledna a února 2023 jsme ve spolupráci s Křesťanským sborem... AUSTIN během uplynulého roku věnoval na pomoc Ukrajině částku bezmála 700 000 Kč, z toho 0,5 milionu Kč prostřednictvím humanitární organizace Člověk v tísni. V průběhu ledna a února 2023 jsme ve spolupráci s Křesťanským sborem...

AUSTIN a nohejbalový klub NK AUSTIN Vsetín zahájili již 22. rok úspěšné spolupráce podpisem partnerských smluv na další tři roky AUSTIN a nohejbalový klub NK AUSTIN Vsetín zahájili již 22. rok úspěšné spolupráce podpisem partnerských smluv na další tři roky AUSTIN a nohejbalový klub NK AUSTIN Vsetín zahájili již 22. rok úspěšné spolupráce podpisem partnerských smluv na další tři roky AUSTIN a nohejbalový klub NK AUSTIN Vsetín zahájili již 22. rok úspěšné spolupráce podpisem partnerských smluv na další tři roky
18-9-19 19.9.2018 19.09.2018 9/19/2018 19/09/2018 2018.09.19 19/09/2018 19/09/2018 19.09.2018 19.09.2018 19.09.2018 19.09.2018 19.09.2018 19.9.2018 9/19/2018 2018-09-19 19/9/2018

Partnerské smlouvy na následující tři sezony stvrdily obě strany svými podpisy v lednu tohoto roku. Za  Austin Detonator smlouvy podepsal jednatel společnosti Ing. Otta Grebeň a za nohejbalový klub jeho místopředseda Vít Zgarba. Výše... Partnerské smlouvy na následující tři sezony stvrdily obě strany svými podpisy v lednu tohoto roku. Za  Austin Detonator smlouvy podepsal jednatel společnosti Ing. Otta Grebeň a za nohejbalový klub jeho místopředseda Vít Zgarba. Výše... Partnerské smlouvy na následující tři sezony stvrdily obě strany svými podpisy v lednu tohoto roku. Za  Austin Detonator smlouvy podepsal jednatel společnosti Ing. Otta Grebeň a za nohejbalový klub jeho místopředseda Vít Zgarba. Výše... Partnerské smlouvy na následující tři sezony stvrdily obě strany svými podpisy v lednu tohoto roku. Za  Austin Detonator smlouvy podepsal jednatel společnosti Ing. Otta Grebeň a za nohejbalový klub jeho místopředseda Vít Zgarba. Výše...

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.