Austin Detonator

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

Czech

Austin history

Tradition in detonator production since 1953

AUSTIN DETONATOR ("AUSTIN") is a part of the corporation AUSTIN POWDER, Cleveland, Ohio, USA. We began our activities on January 1, 1999 upon purchase of detonator manufacture division in Vsetin, Czech Republic. Our company is an important technological and research base for production and further development of initiation systems. The non-millitary production beginnings date back to 1953, when the first detonator used in mining was made in our plant.

Z historie Austinu

Tradiční výrobce rozbušek již od roku 1953

Společnost AUSTIN DETONATOR je součástí korporace AUSTIN POWDER, Cleveland, Ohio, USA a zahájila svou činnost 1. ledna 1999 odkoupením výroby rozbušek bývalé Zbrojovky Vsetín. AUSTIN je tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponuje významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. Počátek výroby se datuje do roku 1953, kdy byla na Vsetíně vyrobena první důlní rozbuška.

Austin Historie

Traditioneller Hersteller von Bergbau-Sprengmitteln seit 1953

Die Gesellschaft AUSTIN DETONATOR (weiter kurz AUSTIN) ist Teil der Korporation AUSTIN POWDER, Cleveland, Ohio, USA, deren Betrieb am 1. Januar 1999 eingeleitet wurde, nachdem das ehemalige Waffenwerkes Vsetín gekauft wurde. Wir sind traditioneller Hersteller von Zündsystemen für industrielle Sprengarbeiten. Wir verfügen über eine technologische und forschend-entwickelte Produktionsstätte, in der Zündsysteme hergestellt und entwickelt werden. Das erste Bergbau-Sprengmittel wurde im Jahre 1953 hergestellt.

ИЗ ИСТОРИИ AUSTIN

Традиционный производитель скважинных детонаторов с 1953 года

Компания AUSTIN DETONATOR (далее - AUSTIN) является частью корпорации AUSTIN POWDER (Кливленд, Огайо, США) и начала свою деятельность 1 января 1999 с покупки производства детонаторов бывшего завода Зброевка в Всетине. Мы являемся традиционным производителем систем инициирования для промышленных взрывных работ и обладаем внушительной технологической и научно-исследовательской базой для их производства и дальнейшего совершенствования.

 • Zahájení výstavby závodu

  V září roku 1936 byla zahájena výstavba III. závodu Zbrojovky Brno na Vsetíně a to vybudováním tzv. muničky, současných prostor Austinu.

  1936

 • Uvedení pyrovýroby do provozu

  9. listopadu 1937 byly dílny vsetínské muničky uvedeny do provozu. Pouze 1 rok od zahájení výstavby závodu v hůře dostupném terénu dvou horských údolí.

  1937

 • Zahájen vývoj důlních rozbušek

  Zahájen vývoj důlních rozbušek, který navázal na výrobu vojenských rozbušek a zápalek.

  1948

 • Důlní rozbušky poprvé ve výrobním plánu

  Elektrické rozbušky se poprvé objevily ve výrobním plánu Zbrojovky Vsetín, v tom roce však nebyla vyrobena ani jedna rozbuška pro prodej.

  1953

 • Rozbušky řady DEM-ZB

  Je vyvinuta elektrická rozbuška řady DEM-ZB, jejíž použití je bezpečné ve výbušném prostředí, zejména při hlubinné těžbě uhlí.

  1966

 • Antistatické těsnění

  U všech typů rozbušek je již používáno antistatické těsnění.

  1970

 • Maximální produkce

  Množství vyráběných el. rozbušek dosahuje maxima, a to 66 mil. kusů.

  1985

 • Zánik technologie pilulí Schaffler

  Je zakoupena technologie na výrobu el. pilulí Nitro Nobel a od podzimu toho roku nabíhá výroba, která postupně do dvou let vytlačí výrobu pilulí typu Schaffler.

  1988

 • První kontakt s Austin Powder Company

  Jsou dodány první rozbušky Coal Mine do USA pro budoucího vlastníka, firmu Austin Powder Company (APC).

  1991

 • Začátek spolupráce s APC

  Začíná významná spolupráce s APC a na základě požadavku APC jsou v krátké době vyvinuty nové výrobky v oblasti elektrických a neelektrických rozbušek. Zahajuje se výroba a prodej nového sortimentu neelektrických rozbušek.

  1993

 • Založení Austin Detonator s.r.o.

  Americká společnost Austin Powder odkoupila výrobu důlních rozbušek společnosti Zbrojovka Vsetín - Indet a k 1. lednu 1999 se začíná psát historie společnosti Austin Detonator.

  1999

 • Zavedení programu Oil*Star

  Rozšíření sortimentu o speciální elektrické rozbušky určené k těžbě ropy a zemního plynu Oil*Star.

  2003

 • Odkup výroby od firmy Schaffler

  Austin Detonator odkoupil od firmy Schaffler všechny aktivity týkající se výroby a distribuce průmyslových rozbušek a pomůcek pro trhací práce.

  2005

 • Zahájení výroby elektronických rozbušek E*STAR

  Zahájení výroby elektronických rozbušek E*STAR.

  2008

 • Vlastní výroba detonační trubičky

  Zahájena výroba vlastní detonační trubičky neelektrických rozbušek v dceřiné společnosti Austin Detonator Assembly (ADA).

  2009

 • Sestava neelektrických rozbušek v ADA na obj. 58

  Spuštěna sestava neelektrických rozbušek ve firmě Austin Detonator Assembly na objektu 58.

  2010

 • První robotická smyčkovačka

  Do provozu uveden nový automat na smyčky pro elektrické rozbušky ROS-1.

  2011

 • První robotická sestava neelektrických rozbušek

  Výstavbou nového objektu byly rozšířeny kapacity výroby neelektrických rozbušek a úspěšně spuštěna první plně automatická robotizovaná linka NELA na jejich sestavu. 

  2012

 • Den pootevřených dveří

  V září byl uspořádán Den pootevřených dveří pro současné a bývalé zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.

  2013

 • Nová laborační linka

  V údolí Ráztoka byla slavnostně zahájena sériová výroba na nové laborační lince.

  2014

 • Výbuchová komora

  Pořízena sofistikovaná výbuchová komora určená k výzkumu, vývoji a zkoušení nových typů výbušnin výbuchem.

  2015

 • Férový zaměstnavatel

  1. místo v soutěži Férový zaměstnavatel aneb Genderově orientovaná instituce v kategorii velkých firem.

  Zásadní navýšení výrobní kapacity v oblasti laborace rozbušek a výroby neelektrických rozbušek.

  2016

 • Spuštění druhé Shock Tube linky

  Spuštění druhé linky na výrobu vlastní detonační tubičky znamená zdvojnásobení její výrobní kapacity.
  Příprava a realizace projektu trvala víc než dva roky a celková investice byla více než 100 miliónů korun.

  2017

 • Construction of the factory began

  Construction of 3rd plant of Zbrojovka Brno in Vsetin started in September 1936 - the place where Austin stands today.

  1936

 • Beginning of explosives production

  Plant in Vsetín was put into operation on November 9, 1937. Only one year after the start of the construction in the poorly accessible terrain of two mountain valleys.

  1937

 • Development of detonators used in mining started

  Commencement of the development of electric detonators begun. This development followed the production of military detonators and matches.

  1948

 • Electric detonators appeared for the first time in

  Electric detonators appeared for the first time in the production plan of Zbrojovka Vsetín. Although, not a single electric detonator was produced for sale in that year.

  1953

 • DEM-ZB

  Specially designed permissible ZB detonator is production ready.

  1966

 • Antistatistic plug

  All types of detonators are fitted with an anti-static plug.

  1970

 • Top production

  The number of produced detonators reaches the maximum of 66 mil. pieces.

  1985

 • Nitro Nobel electric fuseheads

  The brand new Nitro Nobel line for production of electric fuseheads is bought in 1988. The production is launched in autumn of the same year. The old Schaffler line is shut down within two years.

  1988

 • First contact with APC

  First delivery of Coal Mine detonators for Austin Powder Company, USA.

  1991

 • Cooperation with APC begins

  New nonelectric system is tested in field in CEVA Mokrá on 5th and 6th August 2003, the Czech Republic. The production and sales of nonelectric detonators is launched.

  1993

 • Founding of Austin Detonator s.r.o.

  Detonators manufacturing part of Zbrojovka Vsetin is sold to APC.

  1999

 • Oil*Star program is launched

  The production of special detonators for oil and gas industry called Oil*Star is launched.

  2003

 • Purchase of Schaffler production

  Austin Detonator purchased all assets for the production and sales of detonators for commercial blasting from Schaffler.

  2005

 • E*STAR

  First electronic detonator E*STAR was manufactured.

  2008

 • Own shock tube manufacturing

  Company’s own ”Shock Tube“ was manufactured at Austin Detonator Assembly (ADA) company.

  2009

 • Non-electric detonators assambled in ADA

  Assembly of non-electric detonators launched at Austin Detonator Assembly at building 58.

  2010

 • First automatic machine for loops

  New automatic machine for loops of electric detonators ROS-1 was put into operation.

  2011

 • First robotic assembly of non-electric detonators

  The first robotized assembly line NELA for non-electric detonators successfully launched in building 233.

  Thanks to construction of a new assembly building, production capacity of non-electric detonators  expanded. The second automat ROS-2 starts production of electric loops in building 236.

  2012

 • Open Door Day

  Open door day was held for current and former employees and their family members in September.

  2013

 • New explosives loading line

  Start of production on the new explosives loading line.

  2014

 • New explosion chamber

  Special explosion chamber was bought.

  This chamber is used for development testing of new types of explosives.

  2015

 • Fair employer award

  1st place in Fair employer, Gender-oriented institution competition, category: large companies.

  Detonator manufacturing capacity has increased significantly – Shell loading, nonelectric detonators manufacturing.

  2016

 • Shock Tube line II.

  Launching of the second shock tube line means full ST production independence.
  The preparation and implementation of the project lasted for more than two years with total investment of more than 100 000 000 CZK.

  2017

 • Beginn der Bauarbeiten

  Im September 1936 beginnt der Aufbau der III. Betriebes des Waffenwerkes Brno (Vsetín) begonnen. Zunächst wird eine Munitionsfabrik errichtet (die heutigen Betriebsräume).

  1936

 • Anfang der Pyrotechnik-Herstellung

  Am 9. November 1937 wird die Munitionsfabrik in Betrieb genommen, und dass nur 1 Jahr nach Beginn der Bauarbeiten auf einem schlecht erreichbaren Gelände zweier Gebirgstäler.

  1937

 • Entwicklung von Bergbau-Sprengmitteln

  Entwicklung von Bergbau-Sprengmitteln, die auf die Herstellung von militärischen Sprengmitteln und Zündkapseln anknüpft.

  1948

 • Bergbau-Sprengmitteln zum ersten Mal Teil des Prod

  Elektrische Zünder erscheinen zum ersten Mal im Produktionsplan des Waffenwerkes Vsetín. In diesem Jahr wird kein einziger Zünder zum Verkauf hergestellt.

  1953

 • Zünder der Reihe DEM-ZB

  Entwicklung des elektrischen Zünders der Reihe DEM-ZB, der sicher in einer explosiven Umgebung, insbesondere im Untertagebau, angewendet werden kann.

  1966

 • Antistatische Umhüllung

  Bei allen Sprengzündern wird eine antistatische Umhüllung benutzt.

  1970

 • Maximale Produktion

  Der Produktionsumfang der elektrischen Zünder erreicht das Maximum von 66 Mio.

  1985

 • Ende der Kapseltechnologie Schaffler

  Kauf der Technologie zur Herstellung von elektrischen Kapseln Nitro Nobel, die Fertigung beginnt im Herbst dieses Jahres. Die Kapseltechnologie Schaffler wird allmählich ersetzt.

  1988

 • Erster Kontakt mit Austin Powder Company

  Lieferung der ersten Zünder Coal Mine in die Vereinigten Staaten an den künftigen Besitzer, die Firma Austin Powder Company (APC).

  1991

 • Beginn der Zusammenarbeit mit APC

  Anfang einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit APC. Auf Anfrage von APC werden binnen kurzer Zeit neue Produkte im Bereich der elektrischen und nichtelektrischen Zünder entwickelt. Beginn der Produktion und des Verkaufs eines neuen Sortiments von nichtelektrischen Zündern.

  1993

 • Gründung der Gesellschaft Austin Detonator s.r.o.

  Die US-Gesellschaft Austin Powder kauft einen Betrieb des Waffenwerkes Vsetín – Indet, in dem Bergbau-Sprengmittel hergestellt wurden. Ab dem 1. Januar 1999 wird die Geschichte der Gesellschaft Austin Detonator geschrieben.

  1999

 • Einführung des Programmes Oil*Star

  Erweiterung des Sortimentes um spezielle elektrische Zünder Oil*Star für die Erdöl- und Erdgasgewinnung.  

  2003

 • Kauf der Fertigung von der Firma Schaffler

  Austin Detonator kauft von der Firma Schaffler alle Aktivitäten bzgl. der Herstellung und Distribution industrieller Zünder und Hilfsmittel für Sprengarbeiten.

  2005

 • Aufnahme der Produktion von elektronischen Zündern

  Aufnahme der Produktion von elektronischen Zündern E*STAR

  2008

 • Herstellung eigener Zünderhülsen

  Herstellung eigener Zünderhülsen für nichtelektrische Zünder in der Tochtergesellschaft Austin Detonator Assembly (ADA).

  2009

 • Zusammenbau nichtelektrischer Zünder in ADA

  ADA beginnt mit der finalen Montage von nichtelektrischen Zündern.

  2010

 • Erster robotischer Schleifenautomat für Zündleitun

  Inbetriebnahme eines neuen Schleifenautomaten für elektrische Zünder ROS-1.

  2011

 • Erster robotisierte Montage von nichtelektrischen

  Erweiterung der Fertigungskapazitäten für nichtelektrische Zünder mit der Errichtung eines neuen Objektes. Inbetriebnahme der ersten vollautomatisierten robotisierten Montagelinie NELA.   

  2012

 • Tag der offenen Tür

  Tag der offenen Tür im September für gegenwärtige sowie ehemalige Mitarbeiter und deren Familienmitglieder.

  2013

 • Neue Fertigungsstraße

  Feierliche Aufnahme der Serienproduktion auf der neuen Fertigungsstraße der Serienproduktion im Tal Ráztoka.

  2014

 • Sprengkammer

  Neue hoch entwickelte Sprengkammer zur Forschung, Entwicklung und Prüfung neuer Sprengstofftypen durch Explosion.

  2015

 • 1. Platz in Fairer Arbeitgeber

  Genderorientierter Institutionswettbewerb, Kategorie: Großunternehmen.

  Die Kapazität zur Herstellung von nichtelektrischen Zündern hat erheblich zugenommen.

  2016

 • Aufnahme der zweiten Shock Tube Fertigungsstraße

  Inbetriebnahme der zweiten Linie zur Herstellung eigener Zünderhülsen - Verdoppelung der Fertigungskapazitäten von Zünderhülsen.

  Die Vorbereitung und Abwicklung des Projektes dauerte über zwei Jahre, die Gesamtkosten überstiegen 100 Mio. CZK.

  2017

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.

More Information Více informací More Information More Information More Information More Information More Information Maggiori informazioni More Information More Information Mais Informações More Information More Information More Information More Information More Information More Information