Austin Detonator

選擇你的位置 Zvolte si svou lokalitu Choose Your Location Choisissez votre emplacement Wählen Sie Ihren Standort Válasszon helyet Pilih Lokasi Anda Scegli la tua posizione Velg din plassering Wybierz swą lokalizację Escolha a sua localização Alegeți locația dvs. Выберите ваше местоположение Vyberte svoju polohu Selecciona tu ubicación Välj din plats เลือกสถานที่ของคุณ

了解奧斯汀粉末,我們的產品,服務,所服務的行業,以及如何在最適合您的地區與我們聯繫。 Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. En savoir plus sur Austin Powder, nos produits, nos services, les industries desservies et les moyens de nous contacter dans la région qui vous convient le mieux. Erfahren Sie mehr über Austin Powder, unsere Produkte, Dienstleistungen, die belieferten Branchen und wie Sie uns, in der für Sie am besten geeigneten Region, kontaktieren können. Tudjon meg többet az Austin Powder-ről, termékeinkről, szolgáltatásainkról, az általunk szolgáltatott iparágakról, és arról, hogy miként léphet velünk kapcsolatba a régióban, amely a legjobban működik az Ön számára. Scopri Austin Powder, i nostri prodotti, servizi, industrie servite e come contattarci nella regione che funziona meglio per te. Learn about Austin Powder, our products, services, industries served, and how to contact us in the region that works best for you. Lær om Austin Powder, våre produkter, tjenester, bransjer servert, og hvordan du kontakter oss i regionen som fungerer best for deg. Dowiedz się więcej o Austin Powder, naszych produktach, usługach, obsługiwanych branżach i o tym, jak skontaktować się z nami w regionie, który działa najlepiej dla Ciebie. Saiba mais sobre a Austin Powder, nossos produtos, serviços, setores atendidos e como entrar em contato conosco na região que funciona melhor para você. Aflați mai multe despre Austin Powder, produsele, serviciile, industriile noastre și cum să ne contactați în regiune care funcționează cel mai bine pentru dvs. Узнайте об Austin Powder, наших продуктах, услугах, сферах обслуживания и о том, как связаться с нами в регионе, который лучше всего подходит вам Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Conozca sobre Austin Powder, nuestros productos, servicios, industrias atendidas y cómo contactarnos en la región que mejor se adapte a sus necesidades. Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig. เรียนรู้เกี่ยวกับ Austin Powder ผลิตภัณฑ์บริการอุตสาหกรรมที่ได้รับและวิธีการติดต่อเราในภูมิภาคที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

Czech

Employee Program

ZAMĚSTNANECKÝ PROGRAM

Aktuální informace k ZP

Aktualizované otázky a odpovědi:

Q: Na prodejně tvrdí, že když mám 4GB dat, tak první 3GB dostanu automaticky a poslední 1GB pouze s instalovanou aplikací T-Mobile. Je to tak?
A: Ano, je to tak. Je to v podmínkách smlouvy.

Q: Do kdy musíme změnit tarify?
A: Do konce června.

Q: Co když na to zapomenu nebo to nestihnu?
A: Od 1. 7. budete platit plnou cenu, která je u těchto tarifů vysoká.

Q: Budou se tarify měnit centrálně?
A: Ne, pouze vlastník čísla může měnit tarif.

Q: Kde můžu změnit tarif?
A: Na prodejně, na portálu T-Mobile nebo na infolince.

Q: Jaké je číslo programu a heslo? Chtějí to po mě na prodejně.
A: Číslo: 40101115262, heslo: 10410142

Q: A co ten Vodafone.
A: Lze mít ZP pouze u jedné společnosti, aby tam byly veškeré výhody. Zvolili jsme T-Mobile.

Q: Chtěl jsem přidat šesté číslo. Na lince mi řekli, že to nejde, ale když bude Austin souhlasit, tak to můžou udělat.
A: Nemůžou. Je to mylná informace. Ve smlouvě je jasně řečeno, že lze mít tarif pouze na pět čísel. Šesté přidat nejde.

Q: Co když mám víc čísel z dřívějška?
A: Tak vám zůstanou, ale pokud jedno z nich zrušíte nebo převedete jinam, už místo něj žádné nedostanete.

Q: Jaký si mám teda dát tarif?
A: To my nevíme, ale následující video, příklady a ceník vám pomůžou vybrat.

 

Připravili jsme soubor, kde jsou všechny ceny. Jsou tam příklady, které jste mohli vidět ve videu. A je tam také tabulka, kam si můžete zkusit napsat minuty a počty SMS z vašeho vyúčtování a porovnat, jakou dostanete výslednou cenu u jednotlivých tarifů. Ukázka použití je taky ve výše uvedeném videu.

Příklady a ceníky

Updated questions and answers:

Q: The store claims that if I have 4GB of data, I get the first 3GB automatically and the last 1GB only with the T-Mobile app installed. It is so?

A: Yes, it is. It’s in the terms of the contract.

Q: By when do we have to change the tariffs?

A: Until the end of June.

Q: What if I forget or miss it?

A: From 7/1 you will pay the full price, which is high for these tariffs.

Q: Will tariffs be changed centrally?

A: No, only the owner of the number can change the tariff.

Q: Where can I change the tariff?

A: At the store, on the T-Mobile portal or at the helpline.

Q: What is the program number and password? They want it from me at the store.

A: Number: 40101115262, password: 10410142

Q: What about Vodafone.

A: You can only have ZP with one company to get all the benefits. We chose T-Mobile.

Q: I wanted to add a sixth number. They told me on the line that it’s not possible, but if Austin agrees, then they can do it.

A: They can’t. It is wrong information. It is clearly stated in the contract that you can only have a tariff for five numbers. The sixth cannot be added.

Q: What if I have more numbers from before?

A: You’ll keep them, but if you cancel or transfer one of them, you won’t get a replacement.

Q: So what tariff should I get?

A: We don’t know, but the following video, examples and price list will help you choose.

Připravili jsme soubor, kde jsou všechny ceny. Jsou tam příklady, které jste mohli vidět ve videu. A je tam také tabulka, kam si můžete zkusit napsat minuty a počty SMS z vašeho vyúčtování a porovnat, jakou dostanete výslednou cenu u jednotlivých tarifů. Ukázka použití je taky ve výše uvedeném videu.

Příklady a ceníky

We have prepared a file where all the prices are. There are examples that you may have seen in the video. And there is also a table where you can try to write down the minutes and number of SMS from your bill and compare the resulting price for each tariff. A demonstration of use is also in the video above.

Příklady a ceníky

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj. We are a traditional manufacturer of initiation systems for industrial blasting operations and an important technological and research base for production and further development of initiation systems.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky. Austin Powder Service CZ implements the latest technologies and products for blasting works, such as laser profiling, electronic modeling, and electronic detonators.

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. Náš web využívá cookies. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com utilizza i cookie per offrire un'esperienza più personalizzata e reattiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com używa pilków cookies aby zapewnić spersonalizowane, adekwatne do potrzeb informacje. AustinPowder.com usa cookies para oferecer uma experiência mais personalizada e responsiva. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience. AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.

More Information Více informací More Information More Information More Information More Information More Information Maggiori informazioni More Information More Information Mais Informações More Information More Information More Information More Information More Information More Information